Įkurta 1949-ais metais

Įvykių kronika

Youtube logo

Kviečiame aplankyti Bostono Lituanistinės mokyklos Youtube kanalą - https://www.youtube.com/@BostonLithuanianSchool
Prašome paspausti "Subscribe" mygtuką, tai padės garsinti mūsų mokyklos vardą. 

Balandžio 6 d. BLM lopšelio grupės vaikučiai su mokytoja ir mamytėmis iškylavo Houghton's Pond parke. Ačiū, mokytoja Renata Duros už puikiai suorganizuotą dieną ir žaidimus!

Tai dalis mokymosi apie viduramžių amatus. Anksčiau mokiniai jau gamino odos dirbinius, verpė, audė, šukavo vilnas, gamino pergamentą! Ačiū, mokytoja Danute!

2019, vasario 16 d. Bostono lituanistinėje mokykloje lankėsi "Misija Sibiras" dalyvė iš Vašingtono, Enija Davidonytė. Ji papasakojo mokiniams ir tėveliams apie misijos tikslus, patirtį ir įspūdžius.

https://misijasibiras.lt/

Labai ačiū vyresnių klasių istorijos mokytojai Renata Svedaite Bazikas už suorganizuotą ekskursiją į MIT! Ačiū pagalbininkams Vytas Bazikas, Giedre Mickeviciute, Danguole-Dee Senuta, Vilma Giniotas ir visiems nepaminėtiems už įsimintiną dieną. 
Mokytoja Renata Bazikienė:
"Praeitą šeštadienį mes vykome aplankyti Massachusetts Institute of Technology. Buvo įdomi išvyka į mokslo pasaulį. Pamatėme keletą naujų išradimų, labaratorijų, keistą architektūrą, gyvus piešinius ir manau visi pajutome gilią mokslo atmosferą. Prikabinu nuotraukų albumą. Labai ačiū Vytui B už nuotraukas ir visą pagalbą. Ačiū jums tėveliai, kurie vežėte mokinius" 

 

https://drive.google.com/file/d/1GngkY7LO9-ps5_MxVYZ64NOPyXkYj-yr/view?… 

Mielieji, 
kaip džiugu, kad taip bendruomeniškai išlydime senuosius metus! Šiandien būrys Bostono lituanistinės mokyklos mokinių, tėvelių ir svečių apsilankė Lėlių teatre ir stebėjo vaidinimą "Petriukas ir Vilkas", kuris visiems labai patiko! Dalinamės teatro video bei Giedriaus Švenčionio ir Vidos Perot nuotraukomis. Tai pirmoji tokio pobūdžio iškyla ir būdas surinkti lėšų mūsų mokykląi. Renginio metu surinkta virš 300 dolerių, kurias padvigubins Kazickų Šeimos Fondas. Dėkojame Kazickas Family Foundation už jų dosnumą ir nuolatinę paramą lituanistiniam švietimui! https://www.facebook.com/NationalMarionette/videos/284093932300563/?__t…
Linkime visiems prasmingų, sveikų ir lietuviškų 2019 metų - PASAULIO LIETUVIŲ METŲ! Ačiū Jums, kad auginate ir mokote jaunąją lietuvių kartą!