Įvykių kronika

Cepelinai Cepelinai Cepelinai Cepelinai

Siekdama surinkti lėšų mokyklos stipendijų fondui, Bostono (JAV) lituanistinės mokyklos bendruomenė suorganizavo originalų renginį -„Cepelinai Drive“. Laikydamiesi Covid19 saugumo reikalavimų mokinių tėvai su bendraminčiais visą dieną virė cepelinus išsivežti. Visą laidos vaizdo įrašą rasite apsilankę lrt.lt portale:
https://www.lrt.lt/mediateka/ira...

. Prelegentė - kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė, padėjo Vima Repečkė ir Dalia Šukienė, solo - Jorigė Jurgutytė, akustinė gitara - Niels Bakx.

Sveikina LR Generalinis Konsulas Niujorke Vaclovas Šalkauskas ir dainų autorius, atlikėjas, visuomenės veikėjas Jurgis Didžiulis.

Šiandien Bostono lituanistinė mokykla sėkmingai pabaigė šiuos iššūkių pilnus metus. Prie paskutiniojo mokyklos virtualaus susirinkimo prisijungė tiek daug šeimų, kad netilpome į keturis kompiuterio ekrano puslapius! Drauge sugiedoję Tautišką giesmę, pasidžiaugėme mokytojais, tėveliais ir ypač mūsų visais mokiniais: pipiriukais, suaugusiais , nuotoliniu būdu besimokančiais ir, žinoma - pagrindinių klasių mokiniais. Virtualiai mūsų mokykla dirbo 8 savaites ir buvo pravestos net 120 pamokų per ZOOM. Mokytojai dalyvavo šešiuose susirinkimuose! Mokytojos Daivos Navickienės sukurtas video apjungė atsiųstus mini filmukus ir nuotraukas, kuriuo dalinamės dar kartą. AČIŪ, KAD ESATE SU MUMIS! Sveikos Jums vasaros!

Vasario 29 d., 2020 mokykloje buvo itin gausu renginių! Nacionalinis diktantas, Užgavėnės ir blynų balius! Linksmai nusiteikę moksleiviai, suaugę studentai, tėveliai varė žiemą, o mums talkino ypatingi svečiai - Bostono lietuvių etnografinis ansamblis "Sodauto". AČIŪ, sodautiškiams už smagią muziką, ratelius ir ypatingą nuotaiką! Dėkojame visiems blynų kepėjams, buvo labai skanu!

Pages