Įvykių kronika

Daugiau nuotraukų iš prasmingo renginio - Bostono lituanistinės mokyklos ir jos draugų kolektyvinė kelionė į TD Garden Areną stebėti Bostono Celtics ir Toronto Taptors varžybų. Renginio metu ne tik prasmingai praleistas laikas, bet ir surinkta 440 aukų Bostono lituanistinei mokyklai. Dėkojame Kazickų Šeimos Fondui (Kazickas Family Foundation), kurie šią sumą padvigubins pagal Matching Gift programą. 
Ačiū Giedriui Švenčioniui už nuotraukas ir pagalbą organizuojant renginį.

Garsiname Lietuvos vardą ir lietuvių kalbą! Spalio 7d. dalyvavome Paveldėtųjų kalbų mokyklų konferencijoje American University Vašingtone, dalinomės patirtimi, pasiekimais, džiaugėmės savo stipriomis lituanistinėmis mokyklomis. 

Rugsėjo 16 d. Bostono lituanistinė mokykla (BLM) sukvietė mokytojus ir mokinius į Mokslo metų atidarymo šventę. Skambėjo Lietuvos ir mokyklos himnai bei daug šventinių sveikinimų. Vaikai susipažino su mokytojais ir laikėsi lietuviško papročio – pirmąją dieną mokytojams padovanoti gė- lytę. Mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė mokslo metų pradžios proga apie šventę, naujų mokslo metų lūkesčius, mokslo programas ir lituanistinių mokyklų svarbą kalbina mokyklos mokytojus. 

Praėjusį šeštadienį, kovo 25 d., Bostono lituanistinėje mokykloje vyko antrasis Lietuvių kalbos lygių egzaminas jaunimui. Egzaminą laikė 17 kandidatų, atvykusių ir iš aplinkinių regionų - Connecticut, Worcester, Vermont. Dalyvius sveikino LR Garbės konsulė Vermonte Kerry Secrest. Pasaulio mastu tą pačią dieną šį egzaminą laikė apie 170 kandidatų! Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros darbuotojoms už testo parengimą ir Kazickų šeimos fondui už šios iniciatyvos kuravimą!