Įvykių kronika

Bostono Lituanistinės Mokyklos Kugelio Drivas pasisekė puikiai! Ačiū visiems kepėjams, bulvių skutėjams, porcijuotojams, maišų nešiotojams, indų plovėjams, kugelio valgytojams ir visiems kitiems prisidėjusiems! Tarp Aington ir Halifax virtuvių iškepėm virš 200 porcijų kugelio!!! Iki kitų skanių susitikimų!

Nuoširdžiai sveikiname Dr. Aldoną Lingertat, laimėjusią 2021 m. JAV LB Švietimo Tarybos NUSIPELNIUSIO ŠVIETĖJO premiją. Tris kart VALIO p. Aldonai! Esate tikrai to verta! Džiaugiamės ir didžiuojamės!

SVEIKINAME BOSTONO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 2021 M. LAIDOS ABITURIENTUS TADĄ, GABRIELĘ, SOFIJĄ, MONIKĄ, NIKOLĄ, KRISTINĄ, LINĄ IR AGATĄ! GABŪS, DRĄSŪS IR KŪRYBINGI JAUNUOLIAI! SĖKMĖS JUMS LIETUVYVĖS KELYJE! Danguolės Senutienės ir Vilmos Giniotienės nuotraukos.

Pages