Įvykių kronika

Kovo 17 d. Bostono lituanistinėje mokykloje vyko lietuvių kalbos lygio nustatymo egzaminas, kuriame dalyvavo 16 dalyvių: 3 suaugusieji mūsų mokyklos mokiniai, 7 gimnazistai, 2 mokyklą jau baigę jaunuoliai bei 4 kitų lituanistinių mokyklų mokiniai. Egzaminas rengiamas jau 4-ą kartą, o egzaminuotojai jam ruošiasi kasmet Bostono lituanistinės mokyklos organizuojamame ir Kazickų šeimos fondo finansuojamame seminare. Profesionaliai parengtos testuotojas po seminaro gauna Vilniaus universiteto (VU) sertifikatus. 3 dienų trukmės seminarą veda bei egzaminą ruošia VU filologijos fakulteto lituanistinių studijų katedros lektorės Joana Pribušauskaitė ir Rita Migauskienė. Egzamino medžiaga konfidencialiai atsiųsta kelios dienos prieš egzaminą, skirtą patikrinti 4 kalbos vartojimo sritis: klausymą, skaitymą, rašymą ir kalbėjimą.

Šis egzaminas - puiki galimybė praktikuoti kalbą bei pasitikrinti savo kalbos žinių lygį. Visgi nauda ne tik asmeninė -  laikant jį stipriai prisidedama prie lituanistinių mokyklų kaip akademinių įstaigų solidumo bei prestižo kėlimo, o gavusieji Vilniaus universiteto pažymėjimą kaip įrodymą gebėjimo kalbėti kita - lietuvių - kalba tampa šios kalbos, taigi, ir Lietuvos „ambasadoriais“. Tikimasi, kad galiausiai pavyks pasiekti, jog šis egzaminas būtų akademiškai pripažintas ir aukštosiose JAV mokyklose. Džiugu, kad vis daugiau žmonių renkasi šį egzaminą - šiais metais JAV mastu egzamine dalyvavo apie 70 asmenų.

Gailė Budvytytė

Lietuvos atkūrimo šimtmečio minėjimas Bostono lituanistinėje mokykloje

 

Šiais metais „Tautiška giesmė“ skambėjo kaip niekad garsiai ir džiugiai - Šimtmetį minėjome ypatingai. Mokiniai dalyvavo įvairiuose šiai progai skirtuose konkursuose, rašė sveikinimus Lietuvai, piešė, vasario 3 d. susitiko su Vasario 16-osios akto originalą radusiu Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu.

Ypatingam Lietuvos gimtadieniui klasės ruošė ir specialius Šimtmečiui skirtus projektus, kurie buvo pristatyti per minėjimą. Šventės metu ore sklandė ne tik trispalviai balionai, tačiau skrido ir mažiausiųjų sukurta laisvės paukštė bei išskirtinis gimnazistų darbas - lėktuvas Lituanica! Suaugusieji mokiniai sudarė knygą su šimtu įžymių Lietuvos vietų, simbolių, žmonių, o trečiokai sukūrė stalo žaidimą - „Šimtas žingsnių per Lietuvą“. Pirmos ir antros klasės mokiniai užaugino medį su pačiais gražiausiais lietuviškais žodžiais, septintokai sudėjo šimto nuotraukų koliažą iš savo kelionių Lietuvoje, šeštokai džiugino daina, ąžuolo lapų vainiku su šilčiausiais linkėjimais Lietuvai bei išskirtinio dizaino girlianda su Lietuvos regionų tautiniais drabužiais, o ketvirtokai nustebino įspūdingu krentančių domino reginiu.

Vaikus bei jų tėvus šventės pradžioje sveikino mokyklos direktorė Gailutė Narkevičienė bei Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė Rima Girniuvienė. Muzikos mokytoja Miglė Žaliukaitė-Limantas su vaikais parengė specialius muzikinius pasirodymus, kurių metu galėjome džiaugtis lietuviškomis dainomis bei šokiais.  Šventė, žinoma, neapsiėjo be specialaus šimtmečio torto. Užpūtėme 100 žvakučių ir įžengėme į kitą, tikimės, mūsų tautai lengvesnį šimtmetį. Lietuva, būk laisva,laiminga bei, kaip sakė profesorius Vytautas Landsbergis, „Gyvuok per amžius ir mylėk gyvenimą“.

 

Gailė Budvytytė, Bostono lituanistinės mokyklos praktikantė-mokytoja

 

Nepriklausomybės 100-mečiui skirtas renginys – susitikimas su Vytauto Didžiojo universiteto profesoriumi Liudu Mažyliu, kuris neseniai Vokietijos archyvuose surado Nepriklausomybės Akto (1918 m. vasario 16 d.) originalą.