Įvykių kronika

Kaip mes didžiuojamės mūsų mokytojais, mokiniais ir visa mokykla, kurioje praėjusį šeštadienį įvyko nepaprastai svarbus renginys-pirmasis trijų lietuvių kalbos lygių egzaminas! Jame žinias išbandė dauguma 8-10 klasės mokinių bei keletas jau mokyklą baigusių, bet dar amerikietiškas mokyklas belankančių gimnazistų. Juos testavo visas būrys svečių, atvykusių į tą patį savaitgalį vykusį egzaminuotojų seminarą. Bostono lituanistinės mokyklos organizuotas ir Kazickų šeimos fondo finansuotas seminaras prasidėjo penktadienį, Šv. Petro bažnyčios salėje, kur susirinko 18 mokytojų iš įvairių JAV lituanistinių mokyklų. Testuotojus rengė Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorės, lietuvių kalbos dėstymo ir testavimo specialistės Joana Pribušauskaitė ir Rita Migauskienė. Šeštadienį seminaro dalyvės atskubėjo į Bostono lituanistinę mokyklą, kur ir įvyko bandomasis egzaminas, o po jo vėl kibo į darbą-aptarė rezultatus, diskutavo apie galimus pakeitimus ir ateities planus. Sveikiname visus seminaro ir egzamino dalyvius!

Balandžio 14d. BLM mokinių, tėvelių ir draugų būrys stebėjo "Celtics" ir "Raptors" krepšinio rungtynes, paspaudė ranką krepšininkams ir pasakė "Labas, Jonai" "Raptors" centrui-Jonui Valančiūnui. :). Buvo labai smagu!

Pages