Past Events

Pašnekesiai apie Velykas

Bostono lituanistinės mokyklos 10 klasės mokinys Audrius Šebeda per Margučių ritinėjimo šventę kovo 19 d. trumpai pakalbino keletą moksleivių ir mokytojų.

Audrius:        Kodėl Velykos svarbios jūsų šeimai?

Eglė Šležienė, 10 kl. mokytoja:

                    Nes tai yra diena, kai susirenka visa šeima ir yra proga visiems būti kartu.

Audrius:        Ar turite ypatingų Velykų tradicijų?

Eglė:             Mano uošvis eina kiaušinių ieškoti, darydamas Polaroid nuotraukas.

Audrius:        Koks jūsų mėgstamiausias raštas ant margučių?

Eglė:             Mėgstu dažyti kiaušinius su svogūno lukštais.

Audrius:        Kaip ruošiatės Velykom?

Augustas S., 9 kl. mokinys:

                    Paruošiam stalą, verdam margučius, valgom įvairių mėsos patiekalų ir                        pakeliam nuotaiką su Velykų muzika.

Audrius:        Ar žinai apie Velykų bobutę?

Augustas:     Taip, aš žinau apie Velykų bobutę.  Mano mama apsirengė kaip Velykų                              bobutė mokykloje per Margučių ritinėjimo šventę, slėpė margučius ir                       žiūrėjo, kas suras jų daugiausia.

Audrius:        Kaip praleidžiate laiką su draugais per Velykas?

Rita Lapšienė, 10 kl. mokytoja:    

                    Ryte parašau draugams, valgom Velykų pusryčius, važiuojam į mišias.                              Jei geras oras, važiuojam aplankyti draugų, einame pasivaikščioti po                          parką arba nuvykstame pabūti prie ežerų.

Audrius:        Ko jūs laukiate per šias Velykas?

Rita:             Vėl pavasario ir vasaros.  Pagaliau žiema pasitraukė ir galima dažniau                             išeiti į lauką.

Audrius:        Kaip jūs naudojate margučius?

Rita:             Aš daug margučių nedažau valgymui, nes man nelabai patinka juos                        valgyti.  Daugiausia naudoju juos papuošimui.

Audrius:        Koks geriausias dalykas apie Velykas?

Aleksas L., 10 kl. mokinys:

                    Labiausiai man patinka margučių dažymas.  Kasmet mėgstu išmokti                              naujus raštus.

Audrius:        Ką tu veiksti per šias Velykas?

Aleksas:        Man patinka išeiti į lauką, jei saulėtas oras, bet turbūt aš tik ilgai miegosiu.

 

Dainė Š, 4 kl. mokinė:

Audrius:        Kas tau daugiausiai patinka apie Velykas?

Dainė:           Kad tu gali gražiai ir įdomiai nudažyti margučius.

Audrius:        Koks tavo mėgstamiausias maistas per Velykas?

Dainė:           Šokoladas, nes yra labai saldus.

Saulenė Š., 4 kl. mokinė:

Audrius:        Ką tau patinka daryti per Velykas?

Saulenė:       Man labai patinka važiuoti į svečius pas pusbrolius, žaisti ir bendrauti su                      jais.

Audrius:        Koks tavo mėgstamiausias raštas ant margučių?

Saulenė:       Ant margučių man labai patinka žvaigždutės.

Dešimtos klasės mokinio Audriaus Šebedos interviu su Liepa Ivanauskaite, "Amerikos lietuvis", 2016m. vasario 25 d.

Žiema, žiema, bėk iš kiemo, jei nebėksi išvarysim, su botagais išbaidysim!

Kaip mes didžiuojamės mūsų mokytojais, mokiniais ir visa mokykla, kurioje praėjusį šeštadienį įvyko nepaprastai svarbus renginys-pirmasis trijų lietuvių kalbos lygių egzaminas! Jame žinias išbandė dauguma 8-10 klasės mokinių bei keletas jau mokyklą baigusių, bet dar amerikietiškas mokyklas belankančių gimnazistų. Juos testavo visas būrys svečių, atvykusių į tą patį savaitgalį vykusį egzaminuotojų seminarą. Bostono lituanistinės mokyklos organizuotas ir Kazickų šeimos fondo finansuotas seminaras prasidėjo penktadienį, Šv. Petro bažnyčios salėje, kur susirinko 18 mokytojų iš įvairių JAV lituanistinių mokyklų. Testuotojus rengė Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros lektorės, lietuvių kalbos dėstymo ir testavimo specialistės Joana Pribušauskaitė ir Rita Migauskienė. Šeštadienį seminaro dalyvės atskubėjo į Bostono lituanistinę mokyklą, kur ir įvyko bandomasis egzaminas, o po jo vėl kibo į darbą-aptarė rezultatus, diskutavo apie galimus pakeitimus ir ateities planus. Sveikiname visus seminaro ir egzamino dalyvius!

Pages