Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Į šeštadieninę mokyklą priimame vaikus nuo lopšelio ( iki rugsėjo 1 d. sueina 3 metai) iki 10-tos klasės.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietų pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos ir akademinių reikalų susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org
Dėl finansinių reikalų kreipkitės izdas@blsm.org
Dėl budėjimo, Tėvų komiteto reikalų kreipkitės į Ritą Lapšienę ritalapsys@gmail.com

Akademinis Turinys

Lietuvių kalbos programa:
1-4 klasėm (PDF)
5-6 klasėm (PDF)
7-8 klasėm (PDF)

Bostono Lituanistinės Mokyklos Himnas

Žodžiai ir muzika - Simonos Minns
Natos ir žodžiai (pdf)
Audio įrašas (mp3)

Naujienos

Sausio 19, 2019
16 mokslo metų diena

 

  • Šiandien mokykloje - NY Lietuvių teatro spektaklis BAUGALO SĖKLA.,  13-14 val., bilietas vaikams 15 dol., suaugusiems nemokamai.  Vaikams bus kukurūzų spragėsių ir gėrimų.  

Papildomos pamokos:
Dainavimas su Migle 9:15 -9:45 - 10, 8 kl, 9:45 - 10: 15 - 7 a., 7b 10:15 - 10;00: 45 - 4, 5 11:30 - 12:00 - 1, 2, 3 12:00:12:30 - Lop., Dar.
Skelbimai:
  • Pranešimas iš Šv. Petro Lietuvių parapijos: sausio 20d. bus pirmas susirinkimas sutvirtinimo klasės.  Mišios 11:00 ir po to pirma pamoka ir tėveliams informacinis susirinkimas.  Kviečiam užsiregistruoti pas Aldoną Lingertaitienę.  Alingertat@aol.com
     

Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
Praėjusį šeštadienį Bostono lituanistinę mokyklą aplankė trys karaliai, ilgai klajoję po dykumą ir sekę Kalėdų žvaigždę, pagaliau pasiekę Betliejų. Mokiniams didelį įspūdį paliko lietuviškai kalbėjęs Melchioras, bulgariškai prabilęs Kasparas ir latviškai mokąs Baltazaras. Labai labai ačiū Lietuvių Apaštalavimo misijos atstovei Dr. Aldonai Lingertat, iniciavusiai renginį, bei visiems prisidėjusiems prie jos įgyvendinimo: penktokei Simonai K., Vlad Kalonkin, Giedriui Švenčioniui, Andriui Veidžiui ir Brooks Johnson.
Budintys:

1/19/2019 - Tadas Stukas, Jolita Jonenaite, Natalija Tribulauskiene, Raymond Kirk
1/26/2019 - Gida Zikas Bernard, Tadas Stukas, Andris Veidis, Vitalija Ellis
2/02/2019 - Raminta Laginauskaite, Lina Siskiene, Kristina Nassif, Jurgita Oliveira
 

Pranešimai

Daugelis jau turbūt girdėjote apie artėjančius NY Lietuvių teatro „Pokštininkai“ spektaklius Massachusettso lietuvių bendruomenėse. Kviečiame visus į jų gastrolių atidarymą - spektaklį vaikams"Baugalo sėkla" mūsų mokykloje, šeštadienį, sausio 19d. 1pm iškart po pamokų. Spektaklis skirtas visų amžių vaikams, jie ne tik žiurės, bet ir bus labai aktyviai įjungti į pasakos veiksmą! Spektaklis... skaityti toliau

MIELI TĖVELIAI, PRAŠOME PRANEŠTI MOKYTOJAMS IŠ ANKSTO, JEI JŪSŲ VAIKAS NEBUS MOKYKLOJE!

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai