Įkurta 1949-ais metais

Vaikų pamokos mokykloje

Į Pipirų ratelį priimami vaikai nuo 18 iki 36 mėnesių amžiaus. Vaikai kviečiami su tėveliais 10 kartų per mokslo metus. Pamokėlių trukmė – 2 val. Patyrusi mokytoja Dana veda tam amžiui tinkamus žaidimus, ratelius, plečiamas žodynas.

Į pagrindines klases (Lopšelis, Darželis, 1-10 kl.) priimame vaikus nuo 3 (iki rugsėjo 1 d. sueina 3 metai) iki 17 m.

Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems iki rugsėjo suėjo 6 m.

Mūsų mokytojai - patyrę savo srities specialistai, išradingi pedagogai, nuolat tobulinantys savo žinias.

Kalbos mokome linksmai, pasitelkdami vaizdinę medžiagą, projektus, žaidimus. Be pagrindinių dalykų – lietuvių kalbos, istorijos ir Lietuvos pažinimo, vyksta tautinių šokių, dainavimo, etnokultūros pamokos.

Mokykloje taip pat rūpinamės lietuviškos tapatybės ugdymu, švenčiame Lietuvos valstybines šventes, minime Vėlines, Užgavėnes, Kalėdas, Velykas, Šeimų dieną, organizuojame ekskursijas, Jonines.

Mokymo turinys - mokoma pagal mokyklos adaptuotą programą, atsižvelginat į tos klasės kalbos lygį. Mokoma 4 kalbos vartojimo sričių (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) ir sociokultūrinių žinių apie Lietuvą.

Mokymo medžiaga – parenkama pagal amžių ir kalbos lygius, šeimos perkasi nurodytus vadovėlius arba atsispausdina nurodytą medžiagą.

Mokslo metų pabaigoje išduodamas BLM metų mokinio pažymėjimas. Baigę mokyklą (po 10 kl.), mokiniai laiko lietuvių kalbos lygio egzaminą ir gauna BLM baigimo diplomą.

Pamokos vyksta šeštadieniais, nuo 9 val. Iki 1 val. po pietų, nuo rugsėjo vidurio iki gegužės vidurio, 250 Brook Rd, Milton, MA 02186

Pietų pertrauka nuo 11:00 val. ryto iki 11:30 val. (PIETŪS BE RIEŠUTŲ)

Mūsų šeimos savanoriškai prisideda prie mokyklos gyvenimo, 3-4 k. budi mokykloje.

Registracija 2024 - 2025 mokslo metams

vaikai mokykloje