Įkurta 1949-ais metais

Kalendorius mokykloje

Pamokos vyksta šeštadieniais, nuo 9 val. Iki 1 val. po pietų, 250 Brook Rd, Milton, MA 02186

Pirma mokslo metų diena
Pradžia 9:45 ryte
Antra mokslo metų diena
Papildoma pamoka-dainavimas

Pirmas Pipirų ratelio susitikimas
Trečia mokslo metų diena
Papildoma pamoka-tautiniai šokiai
Pamokų nėra//No school-Indigenous Peoples day
Ketvirta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: Vilniaus architektūriniai paminklai: Vilniaus miesto sienos ir Aušros Vartai
Penkta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai

Pipirų ratelio susitikimas
Šešta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas
Septinta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas
Aštunta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas
Devinta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai

Pipirų ratelio susitikimas
Padėkos savaitgalis//THanksgiving weekend-pamokų nėra//no school
Dešimta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas

Pipirų ratelio susitikimas
Vienuolikta mokslo metų diena-generalinė Eglutės repeticija ( detalesnė informacija bus paskelbta vėliau)
Rehearsal for the Christmas show in South Boston(more info will be posted later)
Eglutė (daugiau informacijos bus paskelbta vėliau)
Christmas show in Boston Lithuanian Club in S. Boston
Dvylikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka:

Pipirų ratelio susitikimas
Trylikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai
Keturiolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas
Penkiolikta mokslo metų diena
Šešiolikta mokslo metų diena
Septyniolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: Vilniaus architektūros paminklai: Katedra, Šv. Kazimiero koplyčia. Valdonų rūmai, Kaziuko mugė
Aštuoniolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas// Tautiniai šokiai

Pipirų ratelio susitikimas
Žiemos atostogos//Winter vacation-mokyklos nėra//no school
Devyniolikta mokslo metų diena
Dvidešimta mokslo metų diena
Dvidešimt pirma mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai

Pipirų ratelio susitikimas
Dvidešimt antra mokslo metų diena
Velykų savaitgalis-mokyklos nėra//Easter weekend-No School
Dvidešimt trečia mokslo metų diena
Papildoma pamoka:

Pipirų ratelis susitikimas
Dvidešimt ketvirta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai
Pavasario atostogos-mokyklos nėra//Spring Break-No School
Dvidešimt penkta mokslo metų diena
Dvidešimt šešta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai

Pipirų ratelio susitikimas
Dvidešimt septinta mokslo metų diena//Last school day
Šeimų diena//Family Celebration Day
Abiturientų išleistuvės//Graduation Celebration