Įkurta 1949-ais metais

Nuotolinio mokymo kalendorius

- 17 d. Mokslo metų atidarymo šventė mokiniams ir jų tėveliams
17 d. Tėvų susirinkimas pasibaigus šventiniam renginiui
Pamokos
- Pamokos
Papildoma pamoka 6 - 9 metų mokiniams
- Pamokos

- Indigenous people day. ATOSTOGŲ SAVAITĖ
- Lessons
Additional lesson for 10 - 16 year old students

- Pamokos
Papildoma pamoka 6 - 9 metų mokiniams
- Lessons.
Additional lesson for adult students
- Lessons
Additional lesson for 6 - 9 year old students
- Lessons
Additional lesson for 10 - 16 year old students
- Additional lesson for adult students
Thanksgiving Day. HOLLIDAY WEEK
- Lessons
- Lessons
Additional lesson for 10 - 16 year old students
9th - Christmas event
- CHRISTMAS HOLLIDAY WEEK
Additional lesson for adult students
- CHRISTMAS HOLLIDAY WEEK
- CHRISTMAS HOLLIDAY WEEK
- CHRISTMAS HOLLIDAY WEEK
- Lessons
- Lessons
- Lessons
- Lessons
- Lessons
Additional Lesson for 10 - 16 year old students
- Lessons
Additional lesson for adult students
- WINTER HOLLIDAY WEEK
- Lessons
Additional lesson for 6 - 9 year old students
- Lessons
Additional Lesson for 10 - 16 year old students
- Lessons
Additional Lesson for adult students
- Lessons
Additional lesson for 6 - 9 year old students
23rd Parents meeting
- Easter. HOLLIDAY WEEK
- Lessons
- Lessons
Additional Lesson for 10 - 16 year old students
- Additional lesson for adult students
Spring holliday. HOLLIDAY WEEK
- Lessons
Additional lesson for 6 - 9 year old students
- Lessons
- Lessons
12 d. Mokslo metų pabaigos šventė
12 d. Tėvų susirinkimas šventei pasibaigus