Įkurta 1949-ais metais

Mokytojos

Mūsų komanda

Adriana Giedrė Barkauskaitė

Adriana Giedrė Barkauskaitė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu Adriana Giedrė, mokytoja iš Čilės, Pietų Amerikos lituanistinės mokyklos. Laisvu laiku leidžiuosi į žygius gamtoje kartu su savo šeima ir šunimis - taksiukais, mėgstu keliauti ir aplankyti naujus miestus. Taip pat mėgstu gaminti duoną iš įvairių šalių receptų, ir - žvejoti :)

Mano specialybė - filologė, todėl moku ir vis dar mokausi pasaulio kalbų: graikų, ispanų, anglų, vokiečių, ir, žinoma, lietuvių.

Gailė Budvytytė

Gailė Budvytytė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu kilusi iš mažo miestelio Utenos rajone – Tauragnų. Po mokyklos atvykau studijuoti politikos mokslų į Vilniaus universitetą. Pabaigusi studijas praktikavausi Italijoje, po jos – Bostono lituanistinėje mokykloje pagal Švietimo mainų paramos fondo programą. Džiaugiuosi, kad po pusmečio ryšys su šia mokykla ir lietuvių bendruomene nenutrūko ir jau ketvirtus metus lietuvių kalbos, istorijos, kultūros mokau nuotoliu. Šiuo metu tęsiu studijas Vilniaus universitete, sociologijos magistrantūroje, dirbu Seimo lankytojų centre. 

Jūratė Cook

Jūratė Cook

Tėvų komiteto, renginių, budėjimo ir bibliotekos koordinatorė, nuotolinio mokymo mokytoja

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Druskininkuose. Studijavau Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Atvykau į Ameriką paviešėti, bet likau gyventi . Čia sukūriau šeimą, auginu du vaikučius, kurie lanko Bostono lituanistinę mokyklą . BLM pradėjau dirbti nuo 2017 metų, labai džiaugiuosi, kad galiu būti jos dalelė. Man labai svarbu išlaikyti lietuviškas tradicijas, kalbą, kultūrą, bet mūsų mokyklos “ šeimos “ dėka, tai daryti daug linksmiau, nes esame visi kartu vienoje bendruomėnėje .

Giedrė Dabravolskienė, mokytoja

Giedrė Dabravolskienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Esu Giedrė Dabravolskienė, pirmokų mokytoja. Mokykloje įsidarbinau vos atvykusi į JAV- 2022 metų vasarą.

Gimiau ir augau Alytuje, čia pamilau ramybę, gamtą ir knygas. Studijavau Vilniaus Gedimino Technikos Universitete, įgijau architektūros specialybę. Šeimą sukūriau Kaune, 20 metų dirbau architekte - projektavau pastatus, interjerus. Dabar labai džiaugiuosi galimybe projektuoti kelius į lietuvybę mažiesiems Amerikos lietuviukams. Mokytojavimas man nėra svetimas, nes esu iš giminės, kurioje yra trys kartos mokytojų ir dėstytojų. Be to - esu mama, todėl dabar turiu galimybę būti mokytoja, kokios linkėčiau savo dukrai, taip pat lankančiai šią mokyklą.

Didžiuojuosi būdama mažos, bet labai stiprios ir unikalios šalies piliete, džiaugiuosi, galėdama prisidėti prie lietuvybės pratęsimo, esu dėkinga Amerikai ir Amerikos lietuviams už svetingumą ir galimybę puoselėti savo identitetą.

Mantas Dumbauskas, suaugusiųjų grupės nuotolinis mokymas

Mantas Dumbauskas

Suaugusiųjų grupės nuotolinis mokytojas

Esu Mantas Dumbrauskas. Klajoklis. Pagal profesiją - filologas, pagal gyvenimo būdą - pasaulio pilietis. Bekeliaudamas buvau apsistojęs Kinijoje penkerius metus, ten praleidau kol kas vieną iš įdomiausių savo gyvenimo etapų. Taip pat, išmokau lietuvių kalbą iš naujo. Kviečiu prisijungti į šią kelionę po lietuvių kalbos klonius. Tikiu, kad daug ką, ko siekiame, galime rasti ir kelionės metu. Prisijunk ir tu!

Renata Duros

Renata Duros

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Rokiškyje. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame univesitete Ikimokyklinio Ugdymo specialybę. Visada mėgau darbą su vaikais, labiausiai domėjausi meniniu vaikų ugdymu. Atvykusi įi Ameriką įgijau Grafinio dizaino sertifikatą. Dabar auginu du sūnelius. Labai mėgstu jiems skaityti, kartu piešti, kažką kurti. Esu labai laiminga, kad mano sūnūs lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Vaida

Dr. Vaida Jaškevičiūtė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu Vaida Jaškevičiūtė iš Marijampolės. Pabaigusi mokylą, kurioje, savo laiku, mokėsi Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Vincas Kudirka ir kiti Lietuvos šviesuliai, išvykau studijuoti į sostinę – Vilnių. Vilniaus universitete rašydama disertaciją gilinausi į tokius reiškinius kaip darbuotojų gerovė, organizacinis pasitikėjimas bei asmens ir organizacijos atitiktis. Visa tai leido suvokti, koks yra nuostabus dalykas – bendravimas ir bendradarbiavimas. Šie du kertiniai aspektai leidžia lengviau judėti į priekį, siekiant užsibrėžtų tikslų. Mano nuomone, kai nebijai klausti ir jauti komandinę dvasią, net ir lietuvių kalbos tartis ir/ar rašyba pasirodo kur kas lengviau „įkandama“.

Savo kelionę ir nuotykius Amerikoje pradėjau vaikų vasaros stovykloje “Neringa”. Iki šiol mane lydi vien tik geri prisiminai, apie praleistą laiką ten, būnant stovyklautojų vadove. Vienas iš įsimintiniausių “Neringos” stovyklos šūkių: “Einam - darom”. Šio šūkio įkvėpta, sakau: “Ateinam ir mokomės”, nes “tai ką išmoksim, ant pečių nenešiosim” J Taigi, kada pasimatom pamokoje?

 

 

Orinta Kalibatienė

Orinta Kalibatienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas ir suaugusių nuotolinis mokymas

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus. 1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1996 m. Jau daug mano mokinukų yra baigę BLM. Taip pat jau daug metų darbuojuosi medicinos administravimo srityje.

Mokyti vaikus man yra didelis džiaugsmas ir darbas mokykloje šeštadieniais su jais yra mano mėgstamiausias. Stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes išmoktume ko nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu. Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas, muziką, stovyklavimą ir laiką, praleistą su šeima ir draugais.

Deimantė Karalė

Deimantė Karalė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu Deimantė Karalė. Man mokymasis - tai ŽMOGAUS augimas. Tuo pačiu tai gebėjimas suprasti ir padaryti tai, ko negebėjai anksčiau. Mano vaidmuo – užduoti tokius klausimus, kurie padeda augti, nes švietėjų misija:

  • Mylėti ir globoti
  • Tarnauti
  • Įgalinti ir išlaisvinti
  • Nuolat mokytis ir tobulėti..

Esu baigusi VDU lieluvių kalbos ir literatūros magistro studijas, taip pat ISM švietimo lyderystės magistrantūrą. Ilgą laiką dirbu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja bei lektore. 

Asta Kasperavičienė

Asta Kasperavičienė

Nuotolinio mokymo koordinatorė ir mokytoja, vaikų ir suagusių nuotolinis mokymas.

Vilniaus universitete baigiau lituanistikos studijas. Aktyviai domiuosi psichologija, filosofija, psicholingvistika, dalyvauju įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Beje, tai anaiptol nereiškia, kad mano pamokos girgžda sausa akademine vaga – didžiausias kūrybinio atradimo džiaugsmas, garsiausia eureka ištinka tada, kai surandu raktą, atrakinantį dureles, iš kurių pasilieja gyvas, ne priverstinis ar dirbtinai sukurtas, mokinių domėjimasis lietuvių kalba, mūsų tautos istorija ir kultūra. Prasmingiausias mano - mokytojos lituanistės - tikslas – ne tik išmokyti kalbos, bet ir užmegzti gyvą mokinių ryšį su savo šaknimis, kuris į jų gyvenimus įlietų kūrybiškumo, stabilumo, plėstų jų akiratį bei turtintų požiūrį į pasaulį.

Jolita Kazickaitė

Jolita Kazickaite

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Bostono Lituanistinėje mokykloje pradėjau dirbti 2019 metais . Atvykau į Ameriką prieš daugiau nei porą dešimtmečių.Dabar auginu dukrytę ir labai džiaugiuosi, kad ji mokosi Bostono lituanistinėje mokykloje. Nėra geresnio būdo mylėti Lietuvą, kaip mylėti lietuvių kalbą. Man yra smagu, kad turiu galimybe mokyti vaikus ir perduoti tai, ką turiu, svarbiausia - lietuvių kalbos žinias. Mano tikslas šiais mokslo metais, kad vaikai patirtų didelį džiaugsmą besimokydami lietuvių kalbos.

Ramunė Keegan

Ramunė Keegan

Direktorės pavaduotoja ir mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Esu gimus ir užaugus Lietuvoje, baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu mokytoja nuo 2013 metų, taip pat einu mokyklos direktorės pavaduotojos pareigas.  

Tikiu lituanistiniu ugdymu ir švietimu, mėgstu būti mokyklos erdvėje, kur ugdomas ir stiprinamas mūsų vaikų identitetas, tautiškumas, lavinama lietuvių kalba. Didžiuojuosi ilgamete mokyklos veikla, bei džiaugiuosi galėdama būti šios mokyklos dalimi.

Šarūnas Krukonis

Šarūnas Krukonis

Mokytojas, vaikų kontaktinis mokymas, ISTORIJA

 

Gimiau ir užaugau Bostone, lankiau Bostono lituanistinę mokyklą, kurią baigiau 1996 m., dalyvavau Bostonio lietuvių bendruomėnėje. Northeastern Universitete gavau istorijos ir tarptautinių santykių bakalaurą. Po studijų penkerius m. gyvenau Švedijoje, kurioj dirbau mokytoju ir studijavau taikos ir konfliktų studijdas Göteburgo Universitete. Studijuodamas skridau į Ruandą tyrinėti jų susitaikymo procesa po genocide; man buvo įdomu kaip jie moko jaunąją kartą kaip susitaikyti ir gyventi taikoje. Ten man taip pat teko mokyti ir dirbti su Ruandos moksleiviais. Mokymo patirties įsigijau ir gyvendamas Etijopijoje - 4-ius m. savanoriavau Peace Corps šiaurės Etijopijoje. Dirbau su mokytojais ir mokinau 4-tą klasę. Dabar dirbu JAV  federalinei valdžiai, tačiau man visada patiko mokytojauti ir su bendrauti su jaunimu. 

Dr. Aldona Lingertaitienė

Dr. Aldona Lingertaitienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas, ETNOKULTŪRA, JAV LB Švietimo tarybos Nusipelniusio švietėjo premijos laureatė
Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Gaila Narkevičienė

Direktorė, mokytoja, vaikų ir suaugusių nuotolinio bei suaugusių mokymo mokytoja, ŠMSM Metų Lituanistinio švietimo metų mokytojo premijos laureatė

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą. juokauju, kad nieko geriau daryti nemoku :). Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams, Somervillio Kalbų Institute, Bostono Kalbų Institute, vertėjavau daugyvėje prestižinių vertimo kompanijų, dirbau JAV MA mokyklose. 

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., jai vadovauju nuo 2011 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene), 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY).  Drauge su Rita Mikelionyte parengiau Lietuvių kalbos ugdymo programų seriją (nuo 1 iki 10 kl.)  JAV lituanistinėms mokykloms. Parengtos ir šešios mokymo priemonės "Kalbos žingsniai" (6 dalys) pagal šias programas. Šiuo metu bendradarbiauju su Marylando universiteto Taikomosios lingvistikos skyriumi, rengiame vadovėlius septintai ir aštuntai klasei. Apdovanota LR URM garbės ženklu "Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai" ir pripažinta ŠMSM Geriausia lituanistinio švietimo mokytoja 2021 m. 

Vyras Erikas - taip pat BLM mokytojas, vaikai Kristina, Andrius ir Lukas - baigė BLM, joje dirbo ri padėjo. 

Miglė Orentaitė

Miglė Orentaitė

Mokytoja

Esu Miglė Orentaitė, gimiau Kaune, Lietuvoje . Atvykau į JAV kai man buvo 4 metukai ir žaugau Detroite, Mičigane. Visą gyvenima buvau labai aktyvi tarp mūsų lietuviškoje bendruomenėje. Lankiau "Žiburio" lituanistinę mokyklą ir t ir prisijungiau prie Detroito Skautų. Baigusi mokyklą, joje dirbau. 

Baigiau University of Michigan-Dearborn Universiteta, persikrausčiau į Massachusett, čia ir dirbu. Laisvalaikiu mėgstu būti gamtoje, žaisti su savo šuniu Prana, bendrauti su draugais, žaisti krepšinį, keliauti ir pralesiti laiką su  šeima. Mano tikslas kaip mokytojos yra parodyti vaikams, kokie mes turtingi turėdami tokią gražią kalbą, kuria sujungia mus visus, mokyti džiaugtis jų gimta kalba. 

Nuotolinio mokymo mokytoja

Simona Petrauskaitė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Vaikystėje lietuvių kalbos mokymasis pareikalavo daug iššūkių. Sakoma, kai gyvenimas duoda citrinų, reikia jas išspausti ir skanauti limonadą. Panašu, kad pavyko - lietuvių kalbos pamoka tapo ne tik mėgstamiausia, bet ir nulėmė studijų pasirinkimą. Vilniaus universitete studijavau kaip pagrindinę studijų programą lietuvių filologiją ir gretutinių studijų skandinavistikos (suomių) programą. Studijų metu teko ir atlikti praktiką ambasadoje Suomijoje. Absolvento praktiką atlikau JAV lituanistinėje mokykloje „Lietuvėlė“ Naujojo Džersio valstijoje. Šios veiklos buvo širdžiai mielos, suteikė galimybę augti ir tobulėti. 

Šiuo metu gyvenu fjordų ir trolių šalyje – Norvegijoje! Laisvalaiku mėgstu žiūrėti filmus, keliauti, išmėginti naujus konditerinius receptus ir domėtis  naujausia kalbų mokymo medžiaga ir metodais.

Mokantis, manau svarbiausia ryšys ir komunikacija. Mėgstu pabrėžti: nėra kvailo klausimo – klausk!

Vilma Ramella Paia, Nuotolinio mokymo mokytoja

Vilma Ramella Paia

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu iš Italijos, Pjemonto regiono. Į Italiją atvykau iš Panevėžio, kur daugiau kaip 20 metų dirbau dailės mokytoja. Nuo 2013 m. lituanistinio švietimo Turine mokytoja. Įkūrus Virtualią Italijos lituanistinę mokyklą 2020 m. įsijungiau į savanorių gretas ir mokau lietuviškų tradicijų ir meno. Virtualus mokymas įtraukia vis daugiau ir duoda naujų patirčių - tiek profesinių, tiek emocinių. Man patinka vaikus kalbinti lietuviškai ir žaisti su jais lietuviškus žaidimus, dainuoti daineles, piešti, gaminti darbelius, kurti pasakų herojus. Vaikai suteikia man daug džiaugsmo ir suteikia galimybę puoselėti lietuviškas tradicijas. 

Mokytoja Lina Šiškienė

Lina Šiškienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Esu Lina Šiškienė. Gimiau ir užaugau viename iš istorija turtingiausių Lietuvos miestų - Trakuose. Esu baigusi Verslo Informacijos Vadybos bakalauro ir Ryšių su visuomene magistro studijas Vilniaus Universitete. Į Bostoną atvykau 2005 metais. Turiu 2 sūnus, kurie abu lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Man labai rūpi lietuvybės puoselėjimas, kuris, mano nuomone, yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Man rūpi žmonės, kurie mane supa. Man rūpi lietuvių bendruomenės ateitis, nes esu jos dalis. Rūpi mūsų mokyklos ateitis, nes be jos nebus lietuvių bendruomenės kartos, kuriai RŪPĖS.

Sofija Šležaitė, Lopšelio mokytoja

Sofija Šležaitė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Dirbu Bostono lituanistinėje mokykloje jau treti metau. Pirmus metus buvau pirmos klasės mokytojos padėjėja, o pernai ir šiais būsiu ikimokyklinės klasės mokytoja. Aš lankiau šią mokyklą nuo darželio klasės, ir man ji taip patiko, kad visada žinojau, kad noriu grįžti ir mokinti. Man labai smagu dirbti su mažais vaikais ir labai myliu šitą bendruomenę. Esu labai dėkinga, kad esu lietuvė ir neįsivaizduoju savo gyvenimo be šios mokyklos.

Eglė Šležienė

Eglė Šležienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas (ŠOKIAI); suaugusių mokymo koordinatorė.

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Keletą metų mokinau vyresnes klases, o dabar esu sauaugusių studijų KOORDINATORĖ, mokytoja, taip pat mokau TAUTINIŲ ŠOKIŲ. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos dėstytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Esu aktyvi Bostono lietuvių bendruomenės narė. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip pat lanko ar dirba Bostono lituanistinėje mokykloje ir šoka tautinių šokių grupėje.

Auksė Ūsaitė

Auksė Ūsaitė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas "Gintarinio obuoliuko" premijos laureatė

Mano vardas Auksė Ūsaitė. Bostono Lituanistinėje Mokykloje dirbu nuo 2013 m. Turiu du vaikus, kurie taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, o į JAV „imigravau“ daugiau kaip prieš dvidešimt metų. Dirbu su JAV imigracine teise, o laisvalaikiu labai patinka šokti lietuvių liaudės šokius ir skaityti.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai mažiesiems Amerikos lietuviukams.

Dana Vainauskienė

Dana Vainauskienė

Pipirų ratelio mokytoja ir etnokultūros mokytoja, "Gintarinio obuoliuko" premijos laureatė

Vilniaus Universitete baigiau lituanistiką, dalyvavau VU "Ramuvos" klube, tad teko daug dainuoti, šokti, dalyvauti etnokultūrinio paveldo ekspedicijose.
BLM mokytojauju nuo 2008 metų. Kelerius metus buvau Švietimo Tarybos narė, pagelbėjau šv. Petro bažnyčioje rengiant Sutvirtinimo klasę, daug metų važiavau į "Neringos" stovyklą, kurioje nuo 2012 m. pradžios einu vedėjos pavaduotojos pareigas.

BLM dirbau klasės mokytoja, šiuo metu vedu etnokultūros pamokas, mokinu lietuvių liaudies žaidimų.

Šiais mokslo metais vėl vesiu Pipirų ratelį, kviečiame burtis . Tikrai bus visiems smagu...

Gabriella Zelenchuk

Gabriella Zelenchuk

Pagalbininkė

Aš esu Gabriella Zelenchuk. Šiuo metu aš mokausi Sharon High School 11-toje klaseje. Aš gimiau ir augau JAV, bet mano mama yra iš Kauno, Lietuvos, o tėtis iš Kijevo, Ukrainos. 2022 m. aš baigiau Bostono Lituanistinę Mokyklą, kurią lankiau nuo 4 metukų. Šiais metais grįžau į Lituanistinę Mokyklą dirbti mokytojos pagalbininke ir man tai labai patinka.

Pagalbininkė

Isabella Zelenchuk

Pagalbininkė

Šiuo metu mokausi Sharon High School  2022 m. su sese Gabriela baigiau Bostono Lituanistinę Mokyklą, kurią lankėme nuo 4 metukų. Šiais metais su džiaugsmu grįžome į Lituanistinę Mokyklą dirbti pagalbininkėmis ir mums labai patinka padėti mokyti jaunuosius lietuviukus"

Liuda Žiaugrienė, Mokytoja

Liuda Žiaugrienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Gimiau ir augau Vilniuje. Baigiau Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Lietuvoje dirbau Fermento biotechnologijų institute ir Lietuvos Mokslų Akademijoje atmosferos užteršimo ir ekologinių tyrimų srityje. Atvykus į Bostoną 1989 m. tuoj įsijungiau į BLM, kurioje mokinau apie 10 metų tos pačios klasės mokinius nuo darželio iki mokyklos užbaigimo.

Dirbau Bostono biotech startuolių kompanijose, Whitehead ir Broad institutuose (MIT), Dana Farber (Harvard Medical) institute žmogaus genomo ir vėžinių tyrimų laboratorijose.  Išėjus pensijon, vėl mokau lituanistinėje mokykloje antrokus.