Įkurta 1949-ais metais

Salomėja Nėris "Senelės pasaka" - 2022