Įkurta 1949-ais metais

Kalėdinis koncertas - 12/18/2016