Past Events

Youtube logo

Visit Boston Lithuanian School Youtube channel - https://www.youtube.com/@BostonLithuanianSchool
Please, press the "Subscribe" button.

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė!

Bostono lituanistinė mokykla bendradarbiaudama su Filadelfijos Vinco Krevės lituanistine mokykla organizavo viktoriną apie Lietuvą ir istoriją!

Vasario 16d. proga mokyklų praktikantai Radvilė Blažaitytė ir Ignas Alminauskas viktoriną pravedė Bostone, o kitą savaitgalį viktorinoje dalyvavo Filadelfijos mokyklos moksleiviai.

Džiaugiamės ne tik Lietuvos laisve, bet ir lituanistinių mokyklų bendradarbiavimu. Vienybė težydi!

Šeštadienį, vasario 10, Bostono lituanistinėje mokykloje praūžė Užgavėnių šventė. Pasigaminę kaukes, persirengę į žiemos gasdintojus triukšmingai šventėme. Dieną lydėjo tradiciniai žaidimai, virvės traukimas ir pasakojimas apie užgavėnių simbolį - Morę. Lašininio ir Kanapinio įnirtinga kova baigėsi laimingai - pavasaris ateis.
Tradiciškai šią dieną valgėme blynus. Jais pasirūpino Tėvų komitetas.
Dėkojame visiems dayvavusiems!