Mokytojos

Our Team

Adriana Giedrė Barkauskaitė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu Adriana Giedrė, mokytoja iš Čilės, Pietų Amerikos lituanistinės mokyklos. Laisvu laiku leidžiuosi į žygius gamtoje kartu su savo šeima ir šunimis - taksiukais, mėgstu keliauti ir aplankyti naujus miestus. Taip pat mėgstu gaminti duoną iš įvairių šalių receptų, ir - žvejoti :)

Mano specialybė - filologė, todėl moku ir vis dar mokausi pasaulio kalbų: graikų, ispanų, anglų, vokiečių, ir, žinoma, lietuvių.

Kristina Brukštus

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Aš gimiau ir užaugau Kaune, Lietuvoje. JAV gyvenu jau beveik 20 metų. Dirbu finansų srityje tarptautinėje konsultacinėje kompanijoje. Turiu du vaikus, Olivią ir Beną, kurie abu lanko BLM. Ateinantys mokslo metai bus mano pirmieji kaip mokytojos BLM, džiaugiuosi galėdama nors truputį prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo. 

Gailė Budvytytė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu kilusi iš mažo miestelio Utenos rajone – Tauragnų. Po mokyklos atvykau studijuoti politikos mokslų į Vilniaus universitetą. Pabaigusi studijas praktikavausi Italijoje, po jos – Bostono lituanistinėje mokykloje pagal Švietimo mainų paramos fondo programą. Džiaugiuosi, kad po pusmečio ryšys su šia mokykla ir lietuvių bendruomene nenutrūko ir jau ketvirtus metus lietuvių kalbos, istorijos, kultūros mokau nuotoliu. Baigusi sociologijos magistrą Vilniaus universitete, dirbu Seimo lankytojų centre. 

Jūratė Cook

Tėvų komiteto, renginių, budėjimo ir bibliotekos koordinatorė, nuotolinio mokymo mokytoja

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Druskininkuose. Studijavau Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Atvykau į Ameriką paviešėti, bet likau gyventi . Čia sukūriau šeimą, auginu du vaikučius, kurie lanko Bostono lituanistinę mokyklą . BLM pradėjau dirbti nuo 2017 metų, labai džiaugiuosi, kad galiu būti jos dalelė. Man labai svarbu išlaikyti lietuviškas tradicijas, kalbą, kultūrą, bet mūsų mokyklos “ šeimos “ dėka, tai daryti daug linksmiau, nes esame visi kartu vienoje bendruomėnėje .

Giedrė Dabravolskienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Esu Giedrė Dabravolskienė, pirmokų mokytoja. Mokykloje įsidarbinau vos atvykusi į JAV- 2022 metų vasarą.

Gimiau ir augau Alytuje, čia pamilau ramybę, gamtą ir knygas. Studijavau Vilniaus Gedimino Technikos Universitete, įgijau architektūros specialybę. Šeimą sukūriau Kaune, 20 metų dirbau architekte - projektavau pastatus, interjerus. Dabar labai džiaugiuosi galimybe projektuoti kelius į lietuvybę mažiesiems Amerikos lietuviukams. Mokytojavimas man nėra svetimas, nes esu iš giminės, kurioje yra trys kartos mokytojų ir dėstytojų. Be to - esu mama, todėl dabar turiu galimybę būti mokytoja, kokios linkėčiau savo dukrai, taip pat lankančiai šią mokyklą.

Didžiuojuosi būdama mažos, bet labai stiprios ir unikalios šalies piliete, džiaugiuosi, galėdama prisidėti prie lietuvybės pratęsimo, esu dėkinga Amerikai ir Amerikos lietuviams už svetingumą ir galimybę puoselėti savo identitetą.

Mantas Dumbauskas

Suaugusiųjų grupės nuotolinis mokytojas

Esu Mantas Dumbrauskas. Klajoklis. Pagal profesiją - filologas, pagal gyvenimo būdą - pasaulio pilietis. Bekeliaudamas buvau apsistojęs Kinijoje penkerius metus, ten praleidau kol kas vieną iš įdomiausių savo gyvenimo etapų. Taip pat, išmokau lietuvių kalbą iš naujo. Kviečiu prisijungti į šią kelionę po lietuvių kalbos klonius. Tikiu, kad daug ką, ko siekiame, galime rasti ir kelionės metu. Prisijunk ir tu!

Renata Duros

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Rokiškyje. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame univesitete Ikimokyklinio Ugdymo specialybę. Visada mėgau darbą su vaikais, labiausiai domėjausi meniniu vaikų ugdymu. Atvykusi įi Ameriką įgijau Grafinio dizaino sertifikatą. Dabar auginu du sūnelius. Labai mėgstu jiems skaityti, kartu piešti, kažką kurti. Esu labai laiminga, kad mano sūnūs lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Dr. Vaida Jaškevičiūtė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu Vaida Jaškevičiūtė iš Marijampolės. Pabaigusi mokylą, kurioje, savo laiku, mokėsi Jonas Basanavičius, Jonas Jablonskis, Vincas Kudirka ir kiti Lietuvos šviesuliai, išvykau studijuoti į sostinę – Vilnių. Vilniaus universitete rašydama disertaciją gilinausi į tokius reiškinius kaip darbuotojų gerovė, organizacinis pasitikėjimas bei asmens ir organizacijos atitiktis. Visa tai leido suvokti, koks yra nuostabus dalykas – bendravimas ir bendradarbiavimas. Šie du kertiniai aspektai leidžia lengviau judėti į priekį, siekiant užsibrėžtų tikslų. Mano nuomone, kai nebijai klausti ir jauti komandinę dvasią, net ir lietuvių kalbos tartis ir/ar rašyba pasirodo kur kas lengviau „įkandama“.

Savo kelionę ir nuotykius Amerikoje pradėjau vaikų vasaros stovykloje “Neringa”. Iki šiol mane lydi vien tik geri prisiminai, apie praleistą laiką ten, būnant stovyklautojų vadove. Vienas iš įsimintiniausių “Neringos” stovyklos šūkių: “Einam - darom”. Šio šūkio įkvėpta, sakau: “Ateinam ir mokomės”, nes “tai ką išmoksim, ant pečių nenešiosim” J Taigi, kada pasimatom pamokoje?

Orinta Kalibatienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas ir suaugusių nuotolinis mokymas

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus. 1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1996 m. Jau daug mano mokinukų yra baigę BLM. Taip pat jau daug metų darbuojuosi medicinos administravimo srityje.

Mokyti vaikus man yra didelis džiaugsmas ir darbas mokykloje šeštadieniais su jais yra mano mėgstamiausias. Stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes išmoktume ko nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu. Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas, muziką, stovyklavimą ir laiką, praleistą su šeima ir draugais.

Deimantė Karalė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu Deimantė Karalė. Man mokymasis - tai ŽMOGAUS augimas. Tuo pačiu tai gebėjimas suprasti ir padaryti tai, ko negebėjai anksčiau. Mano vaidmuo – užduoti tokius klausimus, kurie padeda augti, nes švietėjų misija:

  • Mylėti ir globoti
  • Tarnauti
  • Įgalinti ir išlaisvinti
  • Nuolat mokytis ir tobulėti..

Esu baigusi VDU lieluvių kalbos ir literatūros magistro studijas, taip pat ISM švietimo lyderystės magistrantūrą. Ilgą laiką dirbu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja bei lektore. 

Asta Kasperavičienė

Mokytoja, vaikų ir suagusių nuotolinis mokymas.

Vilniaus universitete baigiau lituanistikos studijas. Aktyviai domiuosi psichologija, filosofija, psicholingvistika, dalyvauju įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Beje, tai anaiptol nereiškia, kad mano pamokos girgžda sausa akademine vaga – didžiausias kūrybinio atradimo džiaugsmas, garsiausia eureka ištinka tada, kai surandu raktą, atrakinantį dureles, iš kurių pasilieja gyvas, ne priverstinis ar dirbtinai sukurtas, mokinių domėjimasis lietuvių kalba, mūsų tautos istorija ir kultūra. Prasmingiausias mano - mokytojos lituanistės - tikslas – ne tik išmokyti kalbos, bet ir užmegzti gyvą mokinių ryšį su savo šaknimis, kuris į jų gyvenimus įlietų kūrybiškumo, stabilumo, plėstų jų akiratį bei turtintų požiūrį į pasaulį.

Jolita Kazickaite

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Bostono Lituanistinėje mokykloje pradėjau dirbti 2019 metais . Atvykau į Ameriką prieš daugiau nei porą dešimtmečių.Dabar auginu dukrytę ir labai džiaugiuosi, kad ji mokosi Bostono lituanistinėje mokykloje. Nėra geresnio būdo mylėti Lietuvą, kaip mylėti lietuvių kalbą. Man yra smagu, kad turiu galimybe mokyti vaikus ir perduoti tai, ką turiu, svarbiausia - lietuvių kalbos žinias. Mano tikslas šiais mokslo metais, kad vaikai patirtų didelį džiaugsmą besimokydami lietuvių kalbos.

Ramunė Keegan

Direktorė, vaikų kontaktinis mokymas

Esu gimus ir užaugus Lietuvoje, baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu mokytoja nuo 2013 metų, nuo 2024 m. gegužės pat einu mokyklos direktorės pareigas.  

Tikiu lituanistiniu ugdymu ir švietimu, mėgstu būti mokyklos erdvėje, kur ugdomas ir stiprinamas mūsų vaikų identitetas, tautiškumas, lavinama lietuvių kalba. Didžiuojuosi ilgamete mokyklos veikla, bei džiaugiuosi galėdama būti šios mokyklos dalimi.

Šarūnas Krukonis

Mokytojas, vaikų kontaktinis mokymas, ISTORIJA

Gimiau ir užaugau Bostone, lankiau Bostono lituanistinę mokyklą, kurią baigiau 1996 m., dalyvavau Bostonio lietuvių bendruomėnėje. Northeastern Universitete gavau istorijos ir tarptautinių santykių bakalaurą. Po studijų penkerius m. gyvenau Švedijoje, kurioj dirbau mokytoju ir studijavau taikos ir konfliktų studijdas Göteburgo Universitete. Studijuodamas skridau į Ruandą tyrinėti jų susitaikymo procesa po genocide; man buvo įdomu kaip jie moko jaunąją kartą kaip susitaikyti ir gyventi taikoje. Ten man taip pat teko mokyti ir dirbti su Ruandos moksleiviais. Mokymo patirties įsigijau ir gyvendamas Etijopijoje - 4-ius m. savanoriavau Peace Corps šiaurės Etijopijoje. Dirbau su mokytojais ir mokinau 4-tą klasę. Dabar dirbu JAV  federalinei valdžiai, tačiau man visada patiko mokytojauti ir su bendrauti su jaunimu. 

Dr. Aldona Lingertaitienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas, ETNOKULTŪRA, JAV LB Švietimo tarybos Nusipelniusio švietėjo premijos laureatė

Simona Petrauskaitė

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Vaikystėje lietuvių kalbos mokymasis pareikalavo daug iššūkių. Sakoma, kai gyvenimas duoda citrinų, reikia jas išspausti ir skanauti limonadą. Panašu, kad pavyko - lietuvių kalbos pamoka tapo ne tik mėgstamiausia, bet ir nulėmė studijų pasirinkimą. Vilniaus universitete studijavau kaip pagrindinę studijų programą lietuvių filologiją ir gretutinių studijų skandinavistikos (suomių) programą. Studijų metu teko ir atlikti praktiką ambasadoje Suomijoje. Absolvento praktiką atlikau JAV lituanistinėje mokykloje „Lietuvėlė“ Naujojo Džersio valstijoje. Šios veiklos buvo širdžiai mielos, suteikė galimybę augti ir tobulėti. 

Šiuo metu gyvenu fjordų ir trolių šalyje – Norvegijoje! Laisvalaiku mėgstu žiūrėti filmus, keliauti, išmėginti naujus konditerinius receptus ir domėtis  naujausia kalbų mokymo medžiaga ir metodais.

Mokantis, manau svarbiausia ryšys ir komunikacija. Mėgstu pabrėžti: nėra kvailo klausimo – klausk!

Vilma Ramella Paia

Mokytoja, vaikų nuotolinis mokymas

Esu iš Italijos, Pjemonto regiono. Į Italiją atvykau iš Panevėžio, kur daugiau kaip 20 metų dirbau dailės mokytoja. Nuo 2013 m. lituanistinio švietimo Turine mokytoja. Įkūrus Virtualią Italijos lituanistinę mokyklą 2020 m. įsijungiau į savanorių gretas ir mokau lietuviškų tradicijų ir meno. Virtualus mokymas įtraukia vis daugiau ir duoda naujų patirčių - tiek profesinių, tiek emocinių. Man patinka vaikus kalbinti lietuviškai ir žaisti su jais lietuviškus žaidimus, dainuoti daineles, piešti, gaminti darbelius, kurti pasakų herojus. Vaikai suteikia man daug džiaugsmo ir suteikia galimybę puoselėti lietuviškas tradicijas. 

Lina Šiškienė

Administratorė, mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Esu Lina Šiškienė. Gimiau ir užaugau viename iš istorija turtingiausių Lietuvos miestų - Trakuose. Esu baigusi Verslo Informacijos Vadybos bakalauro ir Ryšių su visuomene magistro studijas Vilniaus Universitete. Į Bostoną atvykau 2005 metais. Turiu 2 sūnus, kurie abu lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Man labai rūpi lietuvybės puoselėjimas, kuris, mano nuomone, yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė. Man rūpi žmonės, kurie mane supa. Man rūpi lietuvių bendruomenės ateitis, nes esu jos dalis. Rūpi mūsų mokyklos ateitis, nes be jos nebus lietuvių bendruomenės kartos, kuriai RŪPĖS.

Eglė Šležienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas (ŠOKIAI); suaugusių mokymo koordinatorė.

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Keletą metų mokinau vyresnes klases, o dabar esu sauaugusių studijų KOORDINATORĖ, mokytoja, taip pat mokau TAUTINIŲ ŠOKIŲ. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos dėstytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Esu aktyvi Bostono lietuvių bendruomenės narė. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip pat lanko ar dirba Bostono lituanistinėje mokykloje ir šoka tautinių šokių grupėje.

Gailutė (Gaila) Urbonaitė-Narkevičienė

Nuotolinio mokymo koordinatorė, ŠMSM Metų Lituanistinio švietimo metų mokytojo premijos laureatė

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą. juokauju, kad nieko geriau daryti nemoku :). Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams, Somervillio Kalbų Institute, Bostono Kalbų Institute, vertėjavau daugybėje prestižinių vertimo kompanijų, dirbau JAV MA mokyklose. 

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., jai vadovavau nuo 2011 m.  iki 2024 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene). 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY).  Drauge su Rita Mikelionyte parengiau Lietuvių kalbos ugdymo programų seriją (nuo 1 iki 10 kl.)  JAV lituanistinėms mokykloms. Parengtos ir šešios mokymo priemonės "Kalbos žingsniai" (6 dalys) pagal šias programas. Šiuo metu bendradarbiauju su Marylando universiteto Taikomosios lingvistikos skyriumi, rengiame vadovėlius septintai ir aštuntai klasei. Apdovanota LR URM garbės ženklu "Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai" ir pripažinta ŠMSM Geriausia lituanistinio švietimo mokytoja 2021 m. 

Šiuo metu rūpinuosi BLM nuotolinio padalinio veikla. 

Vyras Erikas - taip pat BLM mokytojas, vaikai Kristina, Andrius ir Lukas - baigė BLM, joje dirbo.  

Auksė Ūsaitė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas, "Gintarinio obuoliuko" premijos laureatė

Mano vardas Auksė Ūsaitė. Bostono Lituanistinėje Mokykloje dirbu nuo 2013 m. Turiu du vaikus, kurie taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, o į JAV „imigravau“ daugiau kaip prieš dvidešimt metų. Dirbu su JAV imigracine teise, o laisvalaikiu labai patinka šokti lietuvių liaudies šokius ir skaityti.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai mažiesiems Amerikos lietuviukams.

Dana Vainauskienė

Pipirų ratelio mokytoja ir etnokultūros mokytoja, "Gintarinio obuoliuko" premijos laureatė

Vilniaus Universitete baigiau lituanistiką, dalyvavau VU "Ramuvos" klube, tad teko daug dainuoti, šokti, dalyvauti etnokultūrinio paveldo ekspedicijose.
BLM mokytojauju nuo 2008 metų. Kelerius metus buvau Švietimo Tarybos narė, pagelbėjau šv. Petro bažnyčioje rengiant Sutvirtinimo klasę, daug metų važiavau į "Neringos" stovyklą, kurioje nuo 2012 m. pradžios einu vedėjos pavaduotojos pareigas.

BLM dirbau klasės mokytoja, šiuo metu vedu etnokultūros pamokas, mokinu lietuvių liaudies žaidimų.

Šiais mokslo metais vėl vesiu Pipirų ratelį, kviečiame burtis . Tikrai bus visiems smagu...

Gabriella Zelenchuk

Pagalbininkė

Aš esu Gabriella Zelenchuk. Šiuo metu aš mokausi Sharon High School 11-toje klaseje. Aš gimiau ir augau JAV, bet mano mama yra iš Kauno, Lietuvos, o tėtis iš Kijevo, Ukrainos. 2022 m. aš baigiau Bostono Lituanistinę Mokyklą, kurią lankiau nuo 4 metukų. Šiais metais grįžau į Lituanistinę Mokyklą dirbti mokytojos pagalbininke ir man tai labai patinka.

Isabella Zelenchuk

Pagalbininkė

Šiuo metu mokausi Sharon High School.  2022 m. su sese Gabriela baigiau Bostono Lituanistinę Mokyklą, kurią lankėme nuo 4 metukų. Šiais metais su džiaugsmu grįžome į Lituanistinę Mokyklą dirbti pagalbininkėmis ir mums labai patinka padėti mokyti jaunuosius lietuviukus.

Liuda Žiaugrienė

Mokytoja, vaikų kontaktinis mokymas

Gimiau ir augau Vilniuje. Baigiau Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. Lietuvoje dirbau Fermento biotechnologijų institute ir Lietuvos Mokslų Akademijoje atmosferos užteršimo ir ekologinių tyrimų srityje. Atvykus į Bostoną 1989 m. tuoj įsijungiau į BLM, kurioje mokinau apie 10 metų tos pačios klasės mokinius nuo darželio iki mokyklos užbaigimo.

Dirbau Bostono biotech startuolių kompanijose, Whitehead ir Broad institutuose (MIT), Dana Farber (Harvard Medical) institute žmogaus genomo ir vėžinių tyrimų laboratorijose.  Išėjus pensijon, vėl mokau lituanistinėje mokykloje antrokus.