Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klases.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Pranešimai

2015-2016 mokslo metai prasideda rugsėjo 12 d.:
Renkamės 9:15
9:30-pradžia, sveikinimai, himnas
10:00-11:30-vaikai susipažįsta su mokytojais klasėse, lietuvių papročiu, atsineškite gėlytę mokytojai :)
10:00 val. r. visuotinis tėvų susirinkimas.
11:30 pietūs
12:00-tėvai ir vaikai susitinka su mokytojais (atvirų durų valandėlė)

12:30 Mokyklos nuotrauka salėje, ateikite su šypsena ir pasipuošę lietuviška atributika ir spalvomis. 

Bostono Lituanistines mokyklos adresas: St. Mary of The Hills, 250 Brook Rd, Milton, MA 02186

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailute Urbonaite-Narkeviciene

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9