• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Budintys

Sausio 10, 2015
Zelenchuk, Kupčinskas/Ivanauskas, Keturakis/McCarthy, Zinsner
Sausio 17, 2015
Williams, Kupčinskas/Ivanauskas, Petruškevičius, Grygalis
Sausio 24, 2015
Goštautas Braunfelds, Zaprauskis, Grygalis, Sekmokas

Pranešimai

Bostono lituanistinė mokykla kviečia visus į

tradicinę Kalėdų Eglutę,

kuri įvyks Bostono lietuvių piliečių klube

2014 m. gruodžio 14 dieną 1:00 -3:00 val. po pietų.

Matysite vaidinimą „Metų ratas“,

skirtą K. Donelaičio 300-sioms metinėms paminėti.

Galėsite pasivaišinti bei susitikti su pačiu tikriausiu

lietuvišku Kalėdų Seneliu!

Jo dovanų maišai –rūbinėje, jei norėsite jam padėti surasti

tinkamą dovaną (...savo vaikui…)!

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://ateitieszurnalas.lt/index.php/lt/main/newpage/simona-minns-gaila-...

Apie mus rašo...

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija Bostone, 2013 m. spalio 20 dieną.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-15-lituanistiniu-mokyklu-mo...