Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klases.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems.

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Pranešimai

Mielieji, 
Dėkoju visiems už nuostabiai prasmingus mokslo metus. Mokytojams -už kantrybę ir atsidavimą, mokiniams ir tėveliams-už tai, kad esate su mumis. 
Ačiū, kad atėjote į mūsų "Lietuvišką muziejų" ir nesididžiuodami dalinotės savo eksponatais. Kokia įspūdinga ekspozicija! Su džiaugsmu ir dėkingumu mok. Daliai Shilas dalinuosi jos nuotraukomis-nuoroda apačioje. 
Nuoširdžiai linkiu visiems geros ir saugios vasaros! Nepamirškite laiku užsiregistruoti kitiems mokslo metams, kad išvengtumėte vėlyvos registarcijos mokesčio; registracija jau atidaryta!

https://onedrive.live.com/redir?resid=4A7408DC00251BD9%211407
Nuoširdžiai, 
Gaila Narkevičienė
Bostono lituanistinės mokyklos Direktorė
http://blsm.org
 

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailute Urbonaite-Narkeviciene

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9