Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Į šeštadieninę mokyklą priimame vaikus nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-tos klasės.
Mokykloje taip pat veikia lietuvių kalbos kursai suaugusiems ir Pipirų ratelis (2-3 m. vaikučiams).

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietų pertrauka nuo 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos ir akademinių reikalų susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org
Dėl finansinių reikalų kreipkitės izdas@blsm.org
Dėl budėjimo, Tėvų komiteto reikalų kreipkitės į Eglę Šležienę slezase@yahoo.com

Kalėdinio koncerto dainynas

Kalėdinio koncerto dainynas:
PDF, Microsoft Word

Bostono Lituanistinės Mokyklos Himnas

 

Žodžiai ir muzika - Simonos Minns
Natos ir žodžiai (pdf)
Audio įrašas (mp3)

Registracija

Registracija 2016 - 2017 mokslo metams jau prasidėjo. Norėdami išvengti papildomo $50 mokesčio užsiregistruokite iki birželio 30d.

Artimiausi įvykiai

Event - Sausio 21, 2017

Sausio 21, 2017

Pamokos

Išdalinamos pažymių knygelės.

Tėvų susirinkimas 9:45 val, ryto klasėje 3 aukšte

Atlanto rajono skautai pristato savo veiklą. Išdalinami mokyklos marškinėliai.

Budintys

Sausio 21, 2017
Stukas, Veidis, Gudmand, Markuns, Tūrevičienė/Newman
Sausio 28, 2017
Leimantas/Auškalnytė, Duru, Gudmand, Gutauskas
Vasario 04, 2017
Kairys, Emerhi, Auštras, Šiška, Turevičiūtė/Newman, Vaz

Pranešimai

Bostono lituanistinė mokykla kviečia visus į
tradicinę Kalėdų Eglutę,
kuri įvyks Bostono lietuvių piliečių klube
2016 m. gruodžio 18 dieną 1.00 val. po pietų. 
Programoje – Simonos Minns aranžuotas koncertas
''SNINGA KALĖDOS''.
Galėsite pasivaišinti bei... skaityti toliau

Dėkojame mokytojams Danguolei Senutienei, Danutei Mileikienei bei Erikui Narkevičiui už puikią Duonos šventę! Vaikai džiaugėsi skaniais kepalėliais, o tėveliai-naudinga pamoka.

Dictionary

Lietuvių-anglų / Anglų-Lietuvių praktinis žodynas
Autorius - Gailutė Urbonaitė-Narkevičienė

Galite įsigyti "Barnes & Noble" tinklapyje - http://goo.gl/D9R6Gz

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://goo.gl/88gcX9

Rėmėjai