• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Event - Vasario 14, 2015

Vasario 14, 2015

Pamokos

Vasario 16-osios paminėjimas-Istorijos diena.

V16 minėjimas klube -Vasario ? d.

Budintys

Sausio 31, 2015
Keturakis/McCarthy, Petruškevičius, Kurdeika, Nassif
Vasario 07, 2015
Auštras, Šnipas/Johnson, Veidis, Šnipas/Saffo
Vasario 14, 2015
Rimas, Čepas/Rich

Pranešimai

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://ateitieszurnalas.lt/index.php/lt/main/newpage/simona-minns-gaila-...