• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Event - Rugsėjo 13, 2014

Rugsėjo 13, 2014

Mokslo metų pradžios šventė

Pirma mokslo metų diena.

Renkamės 9:15

9:30-pradžia, sveikinimai, himnas

10:00-11:30-vaikai susipažįsta su mokytojais klasėse

10:00 val. r. visuotinis tėvų susirinkimas.

11:30 pietūs

12:00-tėvai ir vaikai susitinka su mokytojais (atvirų durų valandėlė)

12:30- Mokyklos nuotrauka-ateikite su šypsena ir pasipuošę lietuviška atributika! 

Pranešimai

Naujieji mokslo metai prasideda 2014 m. rugsėjo 13 dieną. Kviečiame visus rinktis 9:30 ryto į iškilmingą mokslo metų atidarymą. 

Visuotinis tėvų susirinkimas 10 val. r. pietūs 11:30 val. r., 12:00 -tėvų susitikimai su mokytojais klasėse. 

Ik greito pasimatymo!  

KVIEČIAME REGISTRUOTIS 2014-2015 MOKSLO METAMS:
http://blsm.org/registration

Normali registracija vyks iki 2014 m. birželio 30d. Po birželio 30 d. įsigalios vėlyvos registracijos mokestis!

Apie mus rašo...

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija Bostone, 2013 m. spalio 20 dieną.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-15-lituanistiniu-mokyklu-mo...