• Lietuvių
  • English

Bostono Lituanistinė Mokykla

Mes esame čia.
Mes-pasaulio lietuviai.
Mes-Bostono lietuvių praeitis, dabartis ir ateitis.
Mes-mokiniai, mokytojai, tėvai.
Lietuvybė-tai mūsų gyvenimo būdas, prigimtis ir pasirinkimas.
Mes - BOSTONO LITUANISTINĖ MOKYKLA.

Priimam vaikus: nuo lopšelio (nuo 4m.) iki 10-to klases 

Pamokos prasideda 9:00 v. ryto
Pietu pertrauka 11:00 v. ryto iki 11:30
Pamokos baigiasi 1:00 v.p.p.

Dėl išsamesnės informacijos susisiekite su mumis adresu - info@blsm.org

Rėmėjai

Artimiausi įvykiai

Budintys

Lapkričio 01, 2014
Harrington, Jonėnaitė/Chernov, Gudmand
Lapkričio 08, 2014
Juknelis, Avižonis, Purins, Šnipas/Saffo
Lapkričio 15, 2014
Veitas/Avižonis, Štuopis, Veitas, Šnipas/Johnson

Pranešimai

Interviu apie mokyklą su direktore Gaila Narkevičiene:

http://ateitieszurnalas.lt/index.php/lt/main/newpage/simona-minns-gaila-...

Pirmos komunijos pamokos prasides si sekmadieni.  Kvieciam kas nori dalyvauti man pranesti.  Yra dvieju metu pasiruosimas.

Renkames karta I menesi Sv. Petro baznycioje, 75 Flaherty Way, So. Boston, 10:30 misioms.  Po misiu yra vaises.  Kai vaikai jau buna uzkande prasideda pamokos.  Baigiam pries 1 valanda.

Lauksiu jusu zinutes.

Aldona

Lietuvių Tautinių dainų šventės Šiaurės Amerikoje-unikali lietuvių išeivijos tradicija, kurią jau daug metų remia ir Bostono lituanistinė mokykla. Daugelis jūsų esate juose dalyvavę patys, kaip dalyviai arba žiūrovai.
Dešimtoji Šiaurės Amerikos Lietuvių dainų šventė įvyks Čikagoje, 2015m. liepos 3-5 dienomis. (daugiau informacijos: http://www.dainusvente.org/lt/).  BLM vėl ketina suburti vaikų ir jaunimo chorus, kuriem vadovaus p. Daiva Navickienė. Planuojama, kad  Iš Bostono dalyvaus 3 chorai: vaikų (2 - 6 kl.), jaunimo (7 kl. - studentų), ir suaugusiųjų.
Nors bus mokinama dainų per dainavimo pamokas mokyklos metu, numatomos papildomos repeticijos po pamokų šeštadieniais., mokslo metų eigoje, St. Mary of the Hills. 
Kadangi kai kurios repertuaro dainos sujungia visus balsus, artėjant šventei, jungsim visus Bostono chorus bendroms repeticijoms.

Labai prašome pranešti tiesiogiai Daivai elektroniniu paštu (donavickas95@hotmail.com), jei jūsų vaikas dalyvaus šiame renginyje. Vaikų repeticijos prasidės rugsėjo 27 d. po pamokų mokykloje. 
Suaugusių repeticijos prasideda šį penktadienį, rugsėjo 19 d. 7:30, Šv, Petro parapijos salėje. Ū75 Flaherty Wa, Boston, MA 02127) 
 

Kviečiame 2014-2015 mokslo metams registruotis į lietuvių kalbos kursus suaugusiems.  
Kursų pradžia 2014 m. rugsėjo 27 d.   
Dėl papildomos informacijos kreipkitėsį lietuvių kalbos kursų mokytoją Ireną Šebedienę <isebeda@yahoo.com>.

 

Apie mus rašo...

Lituanistinių mokyklų mokytojų konferencija Bostone, 2013 m. spalio 20 dieną.

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2013-11-15-lituanistiniu-mokyklu-mo...