Įkurta 1949-ais metais

Vaikų pamokos nuotoliu

Galima rinktis iš dviejų mokymosi variantų:

  • Mažos grupės, mokiniai skirstomi pagal panašų kalbos lygį ir artimą amžių;
  • Individualios pamokos, mokiniai dirba su paskirtuoju mokytoju pagal to mokinio kalbos lygį, poreikius.

Kalbos mokome linksmai, pasitelkdami vaizdinę medžiagą, projektus, žaidimus.  

Mokykloje taip pat rūpinamės lietuviškos tapatybės ugdymu, susipažįstame su Lietuvos valstybinėmis ir kalendorinėmis šventėmis.  

Mūsų mokytojai - patyrę savo srities specialistai, išradingi pedagogai. 

Laikas – derinamas tarp grupės mokinių šeimų ir mokytojų, bandant suderinti visų poreikius. Nustatytas laikas nekeičiamas metų eigoje, išskyrus priėmus visiems grupės nariams ir mokytojui tinkamą pakeitimą.

Trukmė - rugsėjo vidurys- gegužės vidurys, 26 savaitės. 

Mokymo forma – nuotolinė, naudojant Zoom platformą. Reikalingas kompiuteris, greitasis Internetas.  

Mokymo turinys - mokoma pagal mokyklos adaptuotą programą, atsižvelginat į tos grupės kalbos lygį. Mokoma 4 kalbos vartojimo sričių (kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo) ir sociokultūrinių žinių apie Lietuvą. Be pagrindinių pamokų, mokiniai dalyvauja papildomose pamokose, renginiuose ir konkursuose. 

Mokymo medžiaga – parenkama pagal amžių ir kalbos lygius, šeimos perkasi nurodytus vadovėlius arba atsispausdina nurodytą medžiagą.

Mokslo metų pabaigoje išduodamas BLM metų mokinio pažymėjimas. Baigę mokyklą (po 10 studijų metų), mokiniai laiko lietuvių kalbos lygio egzaminą ir gauna BLM baigimo diplomą.

Registracija 2024 - 2025 mokslo metams

 

Zoom screenshot