Įkurta 1949-ais metais

Kalendorius mokykloje

Pamokos vyksta šeštadieniais, nuo 9 val. Iki 1 val. po pietų, 250 Brook Rd, Milton, MA 02186

Pirma mokslo metų diena
Pradžia 9:45 ryte
Antra mokslo metų diena


Pirmas Pipirų ratelio susitikimas
Trečia mokslo metų diena
Papildoma pamoka-tautiniai šokiai
Pamokų nėra//No school-Indigenous Peoples day
Ketvirta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: Vilniaus architektūriniai paminklai: Vilniaus miesto sienos ir Aušros Vartai
Penkta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas

Pipirų ratelio susitikimas
Šešta mokslo metų diena
Helovyno šventimas, kostiumų konkursas, trunk or treat
Septinta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai
Aštunta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas
Devinta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas

Pipirų ratelio susitikimas
Padėkos savaitgalis//THanksgiving weekend-pamokų nėra//no school
Dešimta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: dainavimas

Pipirų ratelio susitikimas
Vienuolikta mokslo metų diena-generalinė Eglutės repeticija ( detalesnė informacija bus paskelbta vėliau)
Rehearsal for the Christmas show in South Boston(more info will be posted later)
Eglutė (daugiau informacijos bus paskelbta vėliau)
Christmas show in Boston Lithuanian Club in S. Boston
Dvylikta mokslo metų diena


Pipirų ratelio susitikimas
Trylikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai
Keturiolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai
Įvadas į lietuvių folklorą 1 dalis (vyresnių klasių mokiniams)
Penkiolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: Įvadas į lietuvių folklorą 2 dalis (vyresnių klasių moksleiviams)
Tautiniai šokiai
Šešiolikta mokslo metų diena
Susitikimas su Aurimu Valujavičiumi.
Septyniolikta mokslo metų diena.
Švenčiame užgavėnes.

Pipirų ratelio susitikimas
Aštuoniolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: Vasario 16-osios minėjimas// Istorijos viktorina

Žiemos atostogos//Winter vacation-mokyklos nėra//no school
Devyniolikta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: paskaita su Dr. Aldona Lingertaitiene
Dvidešimta mokslo metų diena
Papilloma pamoka: tautiniai sokiai
Dvidešimt pirma mokslo metų diena

Visi kviečiami rašyti Nacionalinį Diktantą

Cepeplinų bails

Pipirų ratelio susitikimas
Dvidešimt antra mokslo metų diena
Margučių šventė
Velykų savaitgalis-mokyklos nėra//Easter weekend-No School
Dvidešimt trečia mokslo metų diena
Papildoma pamoka: paskaita su Sondra Litvaityte

Pipirų ratelis susitikimas
Dvidešimt ketvirta mokslo metų diena-MOKYKLA ATŠAUKTA
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai
Pavasario atostogos-mokyklos nėra//Spring Break-No School
Dvidešimt penkta mokslo metų diena
Papilloma pamoka: dainavimas
Dvidešimt šešta mokslo metų diena
Papildoma pamoka: tautiniai šokiai

Pipirų ratelio susitikimas
Dvidešimt septinta mokslo metų diena//Last school day
Šeimų diena//Family Celebration Day
Abiturientų išleistuvės//Graduation Celebration