Įkurta 1949-ais metais

Suaugusiųjų pamokos

Suaugusiųjų pamokos vyksta mokykloje arba nuotoliu.  

Mokykloje:

  • Mažos grupės, suaugusieji skirstomi pagal panašų kalbos lygį.
  • Trukmė – 2 val., 26 savaitės, kiekvieną šeštadienį mokykloje Miltone, 250 Brook RD., MA.  

Suaugusiųjų pamokos nuotoliu vyksta naudojant Zoom platformą. Reikalingas kompiuteris, greitasis Internetas.  

Galima rinkti iš dviejų variantų:

  • Mažos grupės, mokiniai skirstomi pagal panašų kalbos lygį. Laikas – derinamas tarp grupės mokinių šeimų ir mokytojų, bandant suderinti visų poreikius. Nustatytas laikas nekeičiamas metų eigoje, išskyrus priėmus visiems grupės nariams ir mokytojui tinkamą pakeitimą. Trukmė – 26 savaitės per metus, 2 val. per savaitę.
  • Individualios pamokos, mokiniai dirba su paskirtuoju mokytoju pagal to mokinio kalbos lygį, poreikius ir suderinus tinkamą laiką. Trukmė – 26 savaitės per metus, 2 val. per savaitę. Galimi trumpesni segmentai.  

Visų tipų mokymo turinys: mokoma pagal mokyklos adaptuotą programą, atsižvelginat į tos grupės kalbos lygį. Mokoma 4 kalbos vartojimo sričių (kalbėjimas, klausymas, skaitymas, rašymas) ir sociokultūrinių žinių apie Lietuvą.  

Visų tipų  mokymo medžiaga – parenkama pagal kalbos lygius. 

Registracija 2024 - 2025:

Suaugusiu pamoka