Įkurta 1949-ais metais

Įvykių kronika

Youtube logo

Kviečiame aplankyti Bostono Lituanistinės mokyklos Youtube kanalą - https://www.youtube.com/@BostonLithuanianSchool
Prašome paspausti "Subscribe" mygtuką, tai padės garsinti mūsų mokyklos vardą. 

Mielieji, 
kaip džiugu, kad taip bendruomeniškai išlydime senuosius metus! Šiandien būrys Bostono lituanistinės mokyklos mokinių, tėvelių ir svečių apsilankė Lėlių teatre ir stebėjo vaidinimą "Petriukas ir Vilkas", kuris visiems labai patiko! Dalinamės teatro video bei Giedriaus Švenčionio ir Vidos Perot nuotraukomis. Tai pirmoji tokio pobūdžio iškyla ir būdas surinkti lėšų mūsų mokykląi. Renginio metu surinkta virš 300 dolerių, kurias padvigubins Kazickų Šeimos Fondas. Dėkojame Kazickas Family Foundation už jų dosnumą ir nuolatinę paramą lituanistiniam švietimui! https://www.facebook.com/NationalMarionette/videos/284093932300563/?__t…
Linkime visiems prasmingų, sveikų ir lietuviškų 2019 metų - PASAULIO LIETUVIŲ METŲ! Ačiū Jums, kad auginate ir mokote jaunąją lietuvių kartą! 
 

Kovo 17 d. Bostono lituanistinėje mokykloje vyko lietuvių kalbos lygio nustatymo egzaminas, kuriame dalyvavo 16 dalyvių: 3 suaugusieji mūsų mokyklos mokiniai, 7 gimnazistai, 2 mokyklą jau baigę jaunuoliai bei 4 kitų lituanistinių mokyklų mokiniai. Egzaminas rengiamas jau 4-ą kartą, o egzaminuotojai jam ruošiasi kasmet Bostono lituanistinės mokyklos organizuojamame ir Kazickų šeimos fondo finansuojamame seminare. Profesionaliai parengtos testuotojas po seminaro gauna Vilniaus universiteto (VU) sertifikatus. 3 dienų trukmės seminarą veda bei egzaminą ruošia VU filologijos fakulteto lituanistinių studijų katedros lektorės Joana Pribušauskaitė ir Rita Migauskienė. Egzamino medžiaga konfidencialiai atsiųsta kelios dienos prieš egzaminą, skirtą patikrinti 4 kalbos vartojimo sritis: klausymą, skaitymą, rašymą ir kalbėjimą.

Šis egzaminas - puiki galimybė praktikuoti kalbą bei pasitikrinti savo kalbos žinių lygį. Visgi nauda ne tik asmeninė -  laikant jį stipriai prisidedama prie lituanistinių mokyklų kaip akademinių įstaigų solidumo bei prestižo kėlimo, o gavusieji Vilniaus universiteto pažymėjimą kaip įrodymą gebėjimo kalbėti kita - lietuvių - kalba tampa šios kalbos, taigi, ir Lietuvos „ambasadoriais“. Tikimasi, kad galiausiai pavyks pasiekti, jog šis egzaminas būtų akademiškai pripažintas ir aukštosiose JAV mokyklose. Džiugu, kad vis daugiau žmonių renkasi šį egzaminą - šiais metais JAV mastu egzamine dalyvavo apie 70 asmenų.

Gailė Budvytytė