Įkurta 1949-ais metais

Įvykių kronika

Youtube logo

Kviečiame aplankyti Bostono Lituanistinės mokyklos Youtube kanalą - https://www.youtube.com/@BostonLithuanianSchool
Prašome paspausti "Subscribe" mygtuką, tai padės garsinti mūsų mokyklos vardą. 

Generalinis konsulas Niujorke Vaclovas Šalkauskas apsilankė Bostono Lituanistinėje mokykloje (https://www.blsm.org/) ir su didžiausiu malonumu pasveikino bei įteikė “Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” medalį mokytojai Gailutei Narkevičienei. Darnus lietuvių mokyklos kolektyvas nuoširdžiai palinkėjo (su daina) “ ilgiausių ir laimingiausių metų” poniai Gailutei.
Savo ruožtu, Lituanistinės mokyklos kolektyvą pasveikino Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkė Estera Sunelaitė ir Naujosios Anglijos lietuvių bendruomenės apygardos pirmininkė Regina Balčaitienė. Taip pat prie sveikinimų prisidėjo ir tėvų komiteto vadovas Giedrius Švenčionis.
Mokiniai ypač džiaugėsi Generalinio konsulo padovanota vėliava ir dėlione apie Lietuvą. O Lietuvos vėliavos spalvų apyrankė ir ženkliukas bus gražus prisiminimas kiekvienam mokiniui.
 

Lapkričio 20, įvyko Padėkos dienos paradas (America’s Hometown Thanksgiving Parade) Plimute (Plymouth, MA). Šiais metais paradas buvo skirtas imigrantams kurie atvyko į Ameriką ir vadinosi „Coming to America.” Iš viso dalyvavo virš 20 groupių kurių tarpe buvo ir atstovai iš Bostono Lituanistinės Mokyklos bei Lietuvių bendruomenės. 

            Mokiniai ir tėveliai iš mokyklos buvo pasipuošę tautiniais rūbais, nešini Lietuvos vėliavas. Jie žingsniav, gatve, o daug žiūrovų juos sveikino, mojavo ir “davė penkis”. Visą paradą filmavo televizija ir buvo didelis ekranas kuris rodė dalyvius, kol jie ėjo. Visų buvo labai gera nuotaika. Daug žiūrovų apsidžiaugė, kai pamatė Lietuvos vėliavas, nes ir jie kilę iš Lietuvos. 

            Be lietuvių buvo daug kitokių kultūrų: Vietnamo, Indijos, Graikijos.... Jie irgi buvo apsirengę tautiniais rūbais, šoko, nešėsi savo šalių vėliavas. Buvo labai įdomu pamatyti kaip atrodo jų rūbai. Labai buvo smagu pamatyti ir kitus Lietuvius, kurie buvo minioje, pamatyti, kokia įvairi ir marga yra Amerika. Nuostabi patirtis!

 

Ūla Rinkevičiūtė

Bostono Lituanistinės Mokyklos 8 kl. mokinė

PADEKOS DIENOS DVASIA - BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAI IR Bostono lituanistinė mokykla / Boston Lithuanian School
dalyvauja Plymouth parade, garsindami Lietuvos vardą ir mokyklą.
 

Praėjusį šeštadienį mokykloje įvyko labai prasminga ir įdomi pamoka apie medžio drožybą ir Rūpintojėlio reikšmę lietuvių tautinėje kultūroje. Labai ačiū mokytojai Danai Vainauskienei, Nusipelniusio Švietėjo Premijos laureatei dr. Aldonai Lingertat ir mūsų ilgametei "Sodauto" grupės vadovei Gitai Kupčinskienei! Dėkojame už išradingumą ir profesionalumą!

Nuoširdžiai sveikiname Dr. Aldoną Lingertat, laimėjusią 2021 m. JAV LB Švietimo Tarybos NUSIPELNIUSIO ŠVIETĖJO premiją. Tris kart VALIO p. Aldonai! Esate tikrai to verta! Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Bostono Lituanistinės Mokyklos Kugelio Drivas pasisekė puikiai! Ačiū visiems kepėjams, bulvių skutėjams, porcijuotojams, maišų nešiotojams, indų plovėjams, kugelio valgytojams ir visiems kitiems prisidėjusiems! Tarp Aington ir Halifax virtuvių iškepėm virš 200 porcijų kugelio!!! Iki kitų skanių susitikimų!

SVEIKINAME BOSTONO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 2021 M. LAIDOS ABITURIENTUS TADĄ, GABRIELĘ, SOFIJĄ, MONIKĄ, NIKOLĄ, KRISTINĄ, LINĄ IR AGATĄ! GABŪS, DRĄSŪS IR KŪRYBINGI JAUNUOLIAI! SĖKMĖS JUMS LIETUVYVĖS KELYJE! Danguolės Senutienės ir Vilmos Giniotienės nuotraukos.