Įkurta 1949-ais metais

Sveikiname Švietimo Tarybos konkurso nugalėtojus