Įkurta 1949-ais metais

Šokių pamoka 2022 m. rugsėjo 24 d. su mokytoja Egle Šležiene