Įkurta 1949-ais metais

Mokytojos Liudos Žiaugrienės straipsnis apie Kalėdas