Įkurta 1949-ais metais

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė!

Date

Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė!

Bostono lituanistinė mokykla bendradarbiaudama su Filadelfijos Vinco Krevės lituanistine mokykla organizavo viktoriną apie Lietuvą ir istoriją!

Vasario 16d. proga mokyklų praktikantai Radvilė Blažaitytė ir Ignas Alminauskas viktoriną pravedė Bostone, o kitą savaitgalį viktorinoje dalyvavo Filadelfijos mokyklos moksleiviai.

Džiaugiamės ne tik Lietuvos laisve, bet ir lituanistinių mokyklų bendradarbiavimu. Vienybė težydi!