Įkurta 1949-ais metais

2022-2023 MOKSLO METŲ PRADŽIA