Įkurta 1949-ais metais

2024 - Monika Šermukšnis

Aš labai džiaugiuosi gavusi Liudos Senutienės vardo stipendiją, ir man tai didžiulė garbė. Esu nepaprastai dėkinga už šį apdovanojimą.

Bostono lituanistinė mokykla man suteikė daug daugiau nei tik lietuvių kalbos ir kultūros žinių. Būtent čia sutikau savo geriausią draugę, su kuria užaugome kartu, dalijomės džiaugsmais ir rūpesčiais. Ši mokykla tapo vieta, kur galėjau atrasti save, puoselėti savo lietuvišką tapatybę ir tapti tuo žmogumi, kuriuo esu šiandien.

Ir mokantis, ir dirbant, jaučiuosi esanti stiprios lietuvių bendruomenės dalimi.  Dirbdama supratau, kokį svarbų darbą atlieka mokytojai BLM ir kiek daug pastangų reikia įdėti, kad vaikai iš mokyklos pasiimtų bent dalelę kalbos, tradicijų ir meilės Lietuvai.

Taip pat norėčiau paraginti visus palaikyti ryšius su bendraklasiais, tėvais ir mokytojais. Linkiu nepamiršti kalbėti lietuviškai ir būti aktyviais bendruomenės nariais. Ši mokykla man padovanojo ne tik žinias, bet ir nepamirštamus prisiminimus, draugystę ir stiprų lietuviškos tapatybės jausmą. Už visa tai esu be galo dėkinga. Monika