Įkurta 1949-ais metais

2024 - Sofija Šležaitė

Aš labai džiaugiuosi gavusi p. Aldonos Dabrilienės vardo stipendiją. Dirbant mokykloje, ši stipendija man tikrai labai daug reiškia. Kitais metais planuoju Stonehill studijuoti kriminologijos ir psichologijos specialybę. Esu labai dėkinga už visus metus kai mokiausi Bostono lituanistinėje mokykloje ir buvau mokytoja. Kai buvau jaunesnė, niekada nesupratau, kodėl kiekvieną šeštadienį turiu eiti į mokyklą, bet dabar neįsivaizduoju savo gyvenimo be jos. Tikiuosi, kad mano darbas mokykloje paliko įspūdį mokiniams ir aš niekada nepamiršiu visų gerų prisiminimų iš BLM.