Įkurta 1949-ais metais

2023 - Saulė Kairytė

2019-tais metais pabaigusi BLM, Saulė Kairytė tris metus dirbo mokytojos padėjėja ir mokytoja.

Saulė Kairytė: "Aš labai džiaugiuosi gavusi Liudos Senutienės vardo stipendiją, bet visų pirmiausia man tai didžiulė garbė. Esu labai dėkinga, kad man buvo suteiktas šis apdovanojimas. Ir mokantis, ir dirbant, aš jaučiuosi esanti stiprios lietuvių bendruomenės dalimi. Dabar suprantu, kodėl tėvai norėjo, kad aš atsikelčiau kiekvieną šeštadienį važiuoti į mokyklą. Dirbant supratau, kokį svarbų darbą atlieka mokytojai BLM ir kiek daug pastangų reikia įdėti, kad vaikai iš mokyklos pasiimtų bent dalelę kalbos, tradicijų, ir meilės Lietuvai. Aš tikiuosi, kad ateityje mokslai man leis sugrįžti į BLM ir vėl čia dirbti. Tikiuosi, kad mano darbas mokykloje bus įkvėpimas mokiniams baigiantiems mokyklą. Tikiuosi, kad baigę Bostono Lituanistinę mokyklą, jie jos nepamirš ir sugrįš mokyti jaunesniuosius lietuvių kalbos ir papročių. Taip pat, norėčiau palinkėti palaikyti ryšius su bendraklasiais, tėvais ir mokytojais. Linkiu nepamiršti kalbėti lietuviškai ir būti bendruomenės dalimi."