Įkurta 1949-ais metais

Kreipimasis į pasaulio lietuvius


Mielieji,
Bostono lituanistinės mokyklos mokytojai, administracija yra giliai susirūpinusi dėl karo Ukrainoje ir humanitarinės krizės Europoje. Agresija, nukreipta į ukrainiečių tautą yra nusikaltimas žmonijai ir žmogiškumui. Pavojus Ukrainos suverenitetui yra pavojus Europai, ypač Baltijos šalims. Negalime likti abejingi, negalime būti nevieningi.

Jau parašiau paramos laiškus Lvovo lituanistinei mokyklai "Gintarėliai" bei Ukrainiečių lituanistinėms mokykloms Bostone, išreikšdama susirūpinimimą ir palaikymą. Raginu visus kiek įmanoma reaguoti į įvykius, dalyvauti paramos akcijose, remti Ukrainos piliečius finansiškai ir moraliai.

Pridedu keletą naudingų nuorodų, kurios mane pasiekė iš oficialių šaltinių, dėkoju "Neringos" stovyklai už naudingas nuorodas.

Kaip aukoti? Patikrintas (asmeniškai parašiau Seimo nariams), LR seimo rekomenduojamas būdas, per organizaciją "Blue/Yellow", jos įkūrėjas Jonas Ohmanas, švedų režisierius, kovotojas už visų TAUTŲ LAISVĘ laisvai kalbantis lietuviškai, filmo "Laisvės trajektorijos" autorius Jonas OHMAN | NATO PA (nato-pa.int)

(20+) Blue / Yellow for Ukraine - Posts | Facebook

Kaip dalyvauti? Apie įvykius Bostone // How to participate? Events in Boston:

(20+) Support Ukraine! | Facebook

Kaip kreiptis į valdžios pareigūnus? - How to address the Government officials?  

Elected Officials | USAGov 

Globalios Lietuvos patarimai, kaip elgtis // Global Lithuania on how to react: 

‼️ Lɪᴇᴛᴜᴠᴏs Rᴇsᴘᴜʙʟɪᴋᴏs... - Globali Lietuva - Global Lithuania | Facebook