Įkurta 1949-ais metais

Lituanistinio švietimo mokytojo premija paskirta Gailutei Urbonaitei-Narkevičienei - Švietimo naujienos

Šių metų (2021) Lituanistinio švietimo mokytojo premija paskirta Gailutei Urbonaitei-Narkevičienei - Švietimo naujienos (svietimonaujienos.lt)

2021 m. Lituanistinio švietimo mokytojo (dėstytojo) premija paskirta Gailutei Urbonaitei-Narkevičienei, Bostono lituanistinės mokyklos direktorei ir mokytojai. G. Urbonaitė-Narkevičienė – aktyvi ir gerai žinoma ne tik JAV, bet ir pasaulio lietuvių bendruomenės narė, daug nusipelniusi lietuvių kalbos mokymui ir populiarinimui. Bostono lituanistinei mokyklai, antrai pagal senumą pasaulio lituanistinei mokyklai, įkurtai 1949 m., vadovauti pradėjo 2000 m. Mokinių skaičius per tą laiką padvigubėjo, įkurtas „Pipirų ratelis“ 18–36 mėn. mažyliams. Taip pat atsirado suaugusiųjų grupės, jose lietuvių kalbos šiuo metu mokosi daugiau nei 20 suaugusiųjų. Mokykloje susibūrė „Knygų klubas“, „Mamų klubas“, etnokultūros amatų būrelis.

G. Urbonaitė-Narkevičienė dalyvauja kuriant lietuvių kalbos testavimo sistemą pagal A1–C1 lygius. Kartu su bendradarbiais, mokytoja sudarė naują lietuvių kalbos vadovėlį „Kalbos žingsniai“ 1–6 klasėms, kurį iš dalies finansavo Švietimo, mokslo ir sporto ministerija. Premijos laimėtoja parengė Anglų–lietuvių ir Lietuvių–anglų kalbų žodyną (2013 m.), lietuvių kalbos programą ir mokymo priemones (2021 m.), kitų leidinių, nemažas jos indėlis į Vermonto valstijoje veikiančią „Neringos“ stovyklą, keletą metų ji buvo angliškai kalbančių vaikų stovyklos koordinatorė. Ji yra dirbusi JAV Švietimo taryboje, buvo atsakinga už švietimo gairių peržiūrą, dalyvavo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo darbuose. 2016–2021 m. atstovavo lietuvių kalbai JAV Paveldėtųjų kalbų asociacijoje JAV. G. Urbonaitė-Narkevičienė taip pat veda seminarus lituanistinių mokyklų mokytojams ir vadovams.

G. Urbonaitė-Narkevičienė po lietuvių kalbos ir literatūros studijų Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (1986–1992) dirbo Lituanistinių studijų katedroje, dėstė lietuvių kalbos leksiką, sintaksę bei gramatiką rusistams ir polonistams. Susidomėjusi vaikų kalba ir dvikalbyste, dalyvavo vaikų kalbos įrašų rinkimų darbuose, dvikalbystės ir vaikų kalbos konferencijose ir ilgalaikiuose tyrimuose Jogailos universitete (Lenkija). Prahos Karolio universitete studijavo psicholingvistiką, bendrąją kalbotyrą, komperatyvistiką. 2003–2005 m. Bostono ir Somervilio kalbų institutuose dėstė lietuvių kalbą anglakalbiams, 2012–2019 m. bendradarbiavo Merilendo universitete kaip lietuvių kalbos specialistė. 2000–2021 m. – Bostono lituanistinės mokyklos mokytoja, mokė lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros 5–10 klasėse. Bostono lituanistinei mokyklai vadovauja nuo 2000 m., ji taip pat yra ir aštuntokų mokytoja.

2021 m. rugsėjį G. Urbonaitė-Narkevičienė apdovanota Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklo medaliu „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“.

Lituanistinio mokytojo (dėstytojo) premijos dydis – 2000 eurų. Apdovanojimo raštą iškilmingai įteikti laureatei numatoma teikiant Metų mokytojų premijas Lietuvoje.

2021 m. lituanistinio mokytojo (dėstytojo) premijos konkursui buvo pateiktos 5 kandidatūros iš Airijos, Belgijos, JAV, Norvegijos ir Ukrainos.

Lituanistinio švietimo mokytojo ar dėstytojo premija įsteigta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. nutarimu. Premija konkurso būdu skiriama asmenims, vykdantiems ar vykdžiusiems lituanistinį švietimą užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus. Premiją yra gavę Sakartvelo technikos universiteto Lietuvių kalbos ir kultūros centro vadovas ir lietuvių kalbos dėstytojas prof. Vidas Kavaliauskas, Londono darželio / mokyklos „Obelėlė“ direktorė Alvija Černiauskaitė, Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytoja, viena iš šios lietuviškos mokyklos įkūrėjų Irena Gasperavičiūtė, Airijos aukštesnio lygio kalbų agentūros lietuvių kalbos plėtros pareigūnė, lietuvių kalbos mokytoja Jurgita Urbelienė.

ŠMSM inf.

Skaitykite daugiau: https://www.svietimonaujienos.lt/siu-metu-lituanistinio-svietimo-mokyto…