Įkurta 1949-ais metais

Alaus Šventė, 2016 m. rugsėjo 17 d.

Antroji Alaus šventė, Bostono lituanistinei mokyklai paremti. Aido Jakubėno nuotraukos.