Augusto Senutos straipsnis "Drauge", 2016 m. birželio 8 d.