Įkurta 1949-ais metais

2023 - Gabriella Keegan

2023 metais p. Aldonos Dabrilienės vardo laureate tapo lopšelio-darželio mokytoja Gabriella Keegan.

Štai ką mergina rašo apie save: "Mano vardas Gabrielė Keegan ir rudenį studijuosiu aktuarinę matematiką Umass Amherst. Ši stipendija yra daug daugiau nei tik finansinė pagalba; tai simbolizuoja mano sunkaus darbo, atsidavimo ir siekių pripažinimą. Tai suteikia man galimybę visapusiškai pasinerti į studijas, popamokinę veiklą ir įgyti praturtinančios patirties, nesijaudinant dėl finansinių apribojimų. Darbas Bostono lituanistinėje mokykloje buvo pati naudingiausia patirtis mokant lietuvių kalbos ir kultūros, nes tai leido man stebėti jaunus mokiniukus. Mokyti mažus vaikus lietuvių kalbos ir supažindinti juos su kultūra yra unikali ir visavertė pareiga. Vaiko darželio metai yra labai svarbus vaiko pažinimo ir kalbinės raidos laikas, todėl jaučiuosi privilegijuota, kad prisidėjau prie jų ugdymo kelio. Matyti jų entuziazmą ir norą pažinti Lietuvą, jos kalbą, tradicijas ir vertybes tikrai įkvepia. Kitas aspektas, dėl kurio mokymas Bostono lituanistinėje mokykloje yra toks naudingas, yra stiprus mokinių, jų šeimų ir mokyklos darbuotojų bendruomenės ir palaikymo jausmas. Buvimas bendruomenėje, kurią sieja bendras tikslas išsaugoti ir perduoti lietuvių kalbą ir kultūrą, sukuria unikalų ryšį. Džiugu matyti tėvus, aktyviai įsitraukusius į savo vaikų ugdymą ir liudijančius jų entuziazmą išsaugoti savo paveldą."