Metinis mokestis už mokslą / Annual Tuition (post July 12th)

Mokiniai (nuo lopšelio iki 10 kl.) / Students (Pre-K to 10 gr.)

Vienas vaikas/One Child - $800 per year

Du vaikai/Two Children - $1,500 per year

Trys vaikai/Three Children - $2,100 per year

Keturi vaikai/Four Children - $2,600 per year

Paid online during registration.

Suaugusiųjų mokslapinigiai / Adult Student Tuition

2021-2022 Tuition - $570 per year

Paid online during registration.

Pipiriukų ratelio mokslapinigiai / Todler Group Tuition

2021-2022 Tuition - $125 per year

Paid online during registration.