"Pipirų ratelio" registracija

Bostono lituanistinės mokyklos "Pipirų ratelio" 2020-2021m. registracija.

Informacija apie vaiką (Info about the child)
Informacija apie tėvus (Parents)
Kontaktinė informacija (Contact Info)
Adresas (Address)
Mokestis (Tuition)

Mokestis (Tuition) - $ 100. Pilną sumą reikia sumokėti iki rugsėjo 15 dienos. Po to - 120 dol. (The tuition fee must be paid in full before or on September 15. After this date - $ 120.)

$
Auka 100% atskaičiuojama nuo IRS mokesčių
Elektroninis parašas (E-signature)

Įrašydami savo vardą ir pavardę į žemiau esančius laukelius, Jūs elektroniškai pasirašote šią registracijos formą.
(By entering your first and last name below you are e-signing your registration form.)

Mokslapinigius galite sumokėti vienu iš šių būdų:

  • Siųsti čekį adresu: Boston Lithuanian School, c/o Kristina Coleman, 19 Webb pl., Mansfield, MA 02048
  • Įteikti čekį asmeniškai mokyklos iždininkei Kristina Coleman.
  • Elektroniniu būdu (taikomas papildomas 3% Paypal mokestis, nuoroda pirmame puslapyje)
  • Prašome nebenaudoti „Donate“ mygtuko mokslapinigiams mokėti internetu.

Jei turite klausimų dėl registracijos, kreipkitės į pavaduotoją Ramunę Keegan - rzukauskaite@yahoo.com

-----------------------

If you have any questions please contact Assistant Principal Ramunė Keegan - rzukauskaite@yahoo.com

Tuition payment can be made by:

  • Mailing a check to: Boston Lithuanian School, c/o Kristina Coleman, 19 Webb pl., Mansfield, MA 02048
  • Hand deliver check to the school treasurer Kristina Coleman.
  • Make electronic payment here. (3% Paypal service charge will be applied, follow link on the front page)
  • Please do not use “Donate” button to pay for tuition