Mokestis už mokslą / Tuition

Mokiniai (nuo lopšelio iki 10 kl.) už pusę metų / Students (Pre-K to 10 gr.) half year

Vienas vaikas/One Child

2020-2021 Tuition    $325
PayPal Fee               $10
Total                       $335

Student's Name:

Du vaikai/Two Children

2020-2021 Tuition     $500
PayPal Fee                 $15
Total                        $515

Students Names:

Trys vaikai/Three Children

2020-2021 Tuition    $650
PayPal Fee               $20
Total                       $670

Students Names:

Keturi vaikai/Four Children

2020-2021 Tuition    $750
PayPal Fee               $23
Total                       $773

Students Names:

Mokiniai(nuo lopšelio iki 10 kl.) už metus / Students Tuition (Pre-K to 10 gr.) full year

Vienas vaikas/One Child

2020-2021 Tuition    $650
PayPal Fee               $20
Total                       $670

 

Student's First and Last Name:

Du vaikai/Two Children

2020-2021 Tuition     $1000
PayPal Fee                 $30
Total                        $1030

 

Students' First and Last Names:

Trys vaikai/Three Children

2020-2021 Tuition    $1300
PayPal Fee               $40
Total                       $1340

 

Students' First and Last Names:

Keturi vaikai/Four Children

2020-2021 Tuition    $1500
PayPal Fee               $45
Total                       $1545

 

Students' First and Last Names:

Suaugusiųjų mokslapinigiai / Adult Student Tuition

2020-2021 Tuition      $450
PayPal Fee                 $14
Total                        $464

 

Student's Name:

 

Pipiriukų ratelio mokslapinigiai / Todler Group Tuition

2020-2021 Tuition    $100
PayPal Fee               $3
Total                      $103

 

Student's Name: