Mokytojai

Adriana Giedrė Barkauskaitė's picture

Adriana Giedrė Barkauskaitė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (Čilė)
Gaile Budvytyte's picture

Gailė Budvytytė

Pareigos - Nuotolinio mokymo mokytoja

Esu kilusi iš mažo miestelio Utenos rajone – Tauragnų. Po mokyklos atvykau studijuoti politikos mokslų į Vilniaus universitetą. Pabaigusi studijas praktikavausi Italijoje, po jos – Bostono lituanistinėje mokykloje pagal Švietimo mainų paramos fondo programą. Džiaugiuosi, kad po pusmečio ryšys su šia mokykla ir lietuvių bendruomene nenutrūko ir jau ketvirtus metus lietuvių kalbos, istorijos, kultūros mokau nuotoliu. Šiuo metu tęsiu studijas Vilniaus universitete, sociologijos magistrantūroje, dirbu Seimo lankytojų centre. 

Kristina C.'s picture

Kristina Coleman

Pareigos - Iždininkė
Jurate Cook's picture

Jūratė Cook

Pareigos - Tėvų komiteto, renginių, budėjimo ir bilbliotekos koordinatorė, mokytoja

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Druskininkuose. Studijavau  Vilniaus Gedimino Technikos Universitete. Atvykau į Ameriką paviešėti, bet  likau gyventi . Čia sukūriau šeimą, auginu du vaikučius, kurie lanko Bostono lituanistinę mokyklą . BLM pradėjau dirbti nuo 2017 metų, labai džiaugiuosi, kad galiu būti jos dalelė.  Man labai svarbu išlaikyti lietuviškas tradicijas, kalbą, kultūrą, bet mūsų mokyklos “ šeimos “ dėka, tai daryti daug linksmiau, nes esame visi kartu vienoje bendruomėnėje . 
 

Rolandas Dabrukas's picture

Rolandas Dabrukas

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytojas (IL)
Renata D.'s picture

Renata Duros

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Rokiškyje. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame univesitete Ikimokyklinio Ugdymo specialybę. Visada mėgau darbą su vaikais, labiausiai domėjausi meniniu vaikų ugdymu. Atvykusi įi Ameriką įgijau Grafinio dizaino sertifikatą. Dabar auginu du sūnelius. Labai mėgstu jiems skaityti, kartu piešti, kažką kurti. Esu labai laiminga, kad mano  sūnūs lanko Bostono lituanistinę mokyklą.

Saulė Kairytė's picture

Saulė Kairytė

Pareigos - Mokytoja

...

Orinta Kalibatienė's picture

Orinta Kalibatienė

Pareigos - Mokytoja

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus.  1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1996 m.  Jau daug mano mokinukų yra baigę BLM. Taip pat jau daug metų darbuojuosi medicinos administravimo srityje.

Mokyti vaikus man yra didelis džiaugsmas ir darbas mokykloje šeštadieniais su jais yra mano mėgstamiausias. Stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes išmoktume ko nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu.  Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas, muziką, stovyklavimą ir laiką, praleistą su šeima ir draugais.

Deimante Karale's picture

Deimantė Karalė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (LT)

Esu Deimantė Karalė. Man mokymasis - tai ŽMOGAUS augimas. Tuo pačiu tai gebėjimas suprasti ir padaryti tai, ko negebėjai anksčiau. Mano vaidmuo – užduoti tokius klausimus, kurie padeda augti, nes švietėjų misija:

  • Mylėti ir globoti
  • Tarnauti
  • Įgalinti ir išlaisvinti
  • Nuolat mokytis ir tobulėti..

Esu baigusi VDU lieluvių kalbos ir literatūros magistro studijas, taip pat ISM švietimo lyderystės magistrantūrą. Ilgą laiką dirbu lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja bei lektore. 

Asta Kasperavičienė's picture

Asta Kasperavičienė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (LT)
Jolita Kazickaite's picture

Jolita Kazickaite

Pareigos - Mokytoja

Bostono Lituanistinėje mokykloje pradėjau dirbti 2019 metais . Atvykau į Ameriką prieš 19 metų.Dabar auginu dukrytę ir labai džiaugiuosi, kad ji mokosi Bostono lituanistinėje mokykloje. Nėra geresnio būdo mylėti Lietuvą, kaip mylėti lietuvių kalbą. Man yra smagu, kad turiu galimybe mokyti vaikus ir perduoti tai, ką turiu, svarbiausia - lietuvių kalbos žinias. Mano tikslas šiais mokslo metais, kad vaikai patirtų didelį džiaugsmą besimokydami lietuvių kalbos.

Ramune K.'s picture

Ramunė Keegan

Pareigos - Direktorės pavaduotoja, mokytoja

Esu gimus ir užaugus Lietuvoj, baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Bostono lituanistinėj mokykloj dirbu mokytoja nuo 2013 metų, taip pat treti metai kaip užimu mokyklos Administracijos direktorės pavaduotojos pareigas.  

Tikiu lituanistiniu ugdymu ir švietimu, mėgstu būti mokyklos erdvėje, kur ugdomas ir stiprinamas mūsų vaikų identitetas, tautiškumas, lavinamas lietuvių kalbos gebėjimas. Didžiuojuosi ilgamete mokyklos veikla, bei džiaugiuosi galėdama būti šios mokyklos dalimi.

 

Gita Kupčinskienė's picture

Gita Kupčinskienė

Pareigos - mokytoja
Mokomas dalykas - Etnokultūra
Rita Lapšienė's picture

Rita Lapšienė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (FL)

Gimiau Lietuvoje, mažame miestelyje Pasvalyje, kur baigiau Petro Vileišio gimanziją. Miniu gimanziją, nes ten tvyrojusi lietuviškumo dvasia buvo priežastis, kodėl įstojau į Vilniaus Universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros ( kalbos specializacija). Baigusi dirbau leidyklose, rašiau į kultūrinius laikraščius ir žurnalus. MA gyvenu nuo 2000 metų. Ištekėjau už Algio Lapšio, kuris čia užaugo. Auginame sūnų Aleksą Rytį. Paaugus sūnui, atvežiau jį į BLM ir pamažu įsitraukiau į lietuvybės reikalus: buvau Švietimo Tarybos narė, redagavau internetinį žurnalą vaikams “Eglutė”, mokytojavau BLM, dirbau BLM direktorės pavaduotoja. Lietuvybės išlaikymas išeivijoje - man labai svarbus pilietiškai ir asmeniškai.  Dirbant Coldwell Banker nekilnojamo turto agentūroje, kuri visada finansiškai remia įvairias organizacijas, man kilo mintis pačiai pradėti panašią iniciatyvą. Nutariau skirti BLM mokyklai  $500, jeigu mano klientas yra iš mokyklos bendruomenės, perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Buvo džiugu sužinoti, kad Kazickų Fondas padvigubins mano labdarą. Nuo kiekvieno įvykusio sandorio - $1000! 

Aldona Lingertaitiene's picture

Dr. Aldona Lingertaitienė

Pareigos - mokytoja
Mokomas dalykas - Etnokultūra
Julita Lukoševičiūtė's picture

Julita Lukoševičiūtė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (Ispanija)
Gaila N.'s picture

Gaila Narkeviciene

Pareigos - Direktorė, mokytoja

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą. Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams, Somervillio Kalbų Institute, Bostono Kalbų Institute. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., jai vadovauju nuo 2011 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene), 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY).  Drauge su Rita Mikelionyte parengiau Lietuvių kalbos ugdymo programų seriją (nuo 1 iki 10 kl.)  JAV lituanistinėms mokykloms. Parengtos ir keturios mokymo priemonės "Kalbos žingsniai" (4 dalys) pagal šias programas. Šiuo metu bendradarbiauju su Marylando universiteto Taikomosios lingvistikos skyriumi, baigiu rengti vadovėlius penktai ir šeštai klasei.

Daiva N.'s picture

Daiva Navickienė

Pareigos - Mokytoja

Kai šeima atsikraustė į MA iš Čikagos, pradėjau mokinti BLM darželio klasę. Vėliau perėmiau direktorės pareigas, kurias atlikau 17 metų. Dirbdama direktorė, lankiau papildomus kursus ir įsigijau MA mokytojo sertifikatą su teise mokinti biologiją gimnazijoje  JAV mokyklose dirbu daugiau nei 25 metus. Dėstau matematiką, tiksliuosius mokslus, kompiuterines technologijas. Dabar dirbu Canton St. John pradinėje mokykloje.  Buvau grįžus į BLM pravesti dainavimą, tautinius šokius.  Laukiu dirbti su šauniais dešimtokais!

Vilma Ramella Paia's picture

Vilma Ramella Paia

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (Italija)
Asta Petruškevičienė's picture

Asta Petruškevičienė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja (Airija)
Irena Rimkute's picture

Irena Rimkutė

Pareigos - Mokytoja

Sveiki visi! Mano vardas Irena iš aš esu šitų metų pirmos klasės mokytoja. Aš turiu MA teises mokinti ESL ir pradinės mokyklos klases. Igijau tu pačių sričių magistro diplomą iš Lesley University.  Gimiau Lietuvoje, Biržuose, ir kai buvau tik 9 mėn. su tėvais imigravom į Ameriką. Aš lankiau BLSM nuo darželio iki 10tos klasės, dirbau vieną vasarą Lietuvoje su LISS programa, vykdavau į Neringos stovyklą ir šokių šventes. Aš, kaip jūs, esu lietuvė ir esu amerikiete. Labai man svarbu išlaikyti ir stiprinti lietuviškumą, tad esu dekinga, kad galėsiu perduoti savo entuziazmą mūsų BLSM mokiniams.

Aš pastebėjau kad žmonės daugiau išmoksta, domisi ir stengiasi, kai jie asmenįskai jaučiasi mokytojų ir klasiokų priimti, paremti ir išklausyti. Todėl mano  tikslas yra sukurti saugią, laimingą, priimančią aplinką, Nuo pat pirmo šeštadienio iki metų pabaigos mes būsime komanda. Pirmoj klasej mes vienas kitą palaikysime, visi dalyvausime, būsime mandagus, draugiški ir atsakingi - ir labai labai daug išmoksime!

Monika Ruzgaite's picture

Monika Ruzgaitė

Pareigos - Mokytoja

Aš esu Monika Ruzgaite ir mokau lopšelio grupę. Turiu sūnų, kuris taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, Kaune, ten studijavau Tarptautinį Verslą ir administravimą VUTVM, o į JAV atvykau prieš septynerius metus. Dirbu apželdinimo ir sodininkystės srityje. Man svarbu mokinti vaikučius lietuvių kalbos ir supažindinti su mūsų tradicijomis bei puoselėti meilę mūsų kalbai ir kraštui. Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai.

Lina Šiškienė's picture

Lina Šiškienė

Pareigos - Mokytoja

...

Egle Sleziene's picture

Eglė Šležienė

Pareigos - nuotolinio mokymo mokytoja
Mokomas dalykas - Tautinių šokių mokytoja

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Keletą metų mokinau vyresnes klases, o dabar esu tautinių šokių mokytoja. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos dėstytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Esu aktyvi Bostono lietuvių bendruomenės narė. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip pat lanko Bostono lietuvišką mokyklą ir šoka tautinių šokių grupėje.

Jurgita Surrette's picture

Jurgita Surrette

Pareigos - Mokytoja

...

Giedrius's picture

Giedrius Švenčionis

Pareigos - Direktorių valdybos pirmininkas

...

Aukse U.'s picture

Auksė Ūsaitė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba

Mano vardas Auksė Ūsaitė. Bostono Lituanistinėje Mokykloje dirbu jau aštuntus metus. Turiu du vaikus, kurie taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, o į JAV „imigravau“ daugiau kaip prieš penkiolika metų. Dirbu su JAV imigracine teise, o laisvalaikiu labai patinka šokti lietuvių liaudės šokius ir skaityti.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai mažiesiems Amerikos lietuviukams.

 

Dana Vainauskienė's picture

Dana Vainauskienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Pipirų ratelis

Vilniaus Universitete baigiau lituanistiką, dalyvavau VU "Ramuvos" klube, tad teko daug dainuoti, šokti, dalyvauti etnokultūrinio paveldo ekspedicijose.
BLM mokytojauju nuo 2008 metų. Kelerius metus buvau Švietimo Tarybos narė, pagelbėjau šv. Petro bažnyčioje rengiant Sutvirtinimo klasę, daug metų važiavau į "Neringos" stovyklą, kurioje nuo 2012 m. pradžios einu vedėjos pavaduotojos pareigas.
BLM dirbau klasės mokytoja, šiuo metu vedu etnokultūros pamokas, mokinu lietuvių liaudies žaidimų. 
Šiais mokslo metais vėl vesiu Pipirų ratelį", kviečiame burtis . Tikrai bus visiems smagu...
 

Ilona Zeinswood's picture

Ilona Zeinswood

Pareigos - Mokytoja

...

Liuda Žiaugrienė's picture

Liuda Žiaugrienė

Pareigos - Mokytoja

...