Mokytojai

Kristina C.'s picture

Kristina Coleman

Pareigos - Iždininkė
Jurate C.'s picture

Jūratė Cook

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Darželis / Kindergarten

Gimiau ir užaugau Lietuvoje. Ten ir baigiau Vilniaus Gedimino Technikos Universitetą. Likimas mane atvedė iki Amerikos. Čia sukūriau šeimą, auginu du vaikučius. Vienas iš jų lanko Bostono Lituanistinę Mokyklą. Šie metai man bus pirmieji, bet labai džiaugiuosi, kad galiu būti šios mokyklos dalimi.

Renata D.'s picture

Renata Duros

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Lopšelis / Preschool

Gimiau ir užaugau Lietuvoje, Rokiškyje. Studijavau Vilniaus Pedagoginiame univesitete Ikimokyklinio Ugdymo specialybę. Visada mėgau darbą su vaikais, labiausiai domėjausi meniniu vaikų ugdymu. Atvykusi įi Ameriką įgijau Grafinio dizaino sertifikatą. Dabar auginu du sūnelius. Labai mėgstu jiems skaityti, kartu piešti, kažką kurti. Esu labai laiminga, kad mano vyresnysis sūnus pradės lankyti Bostono lituanistinę mokyklą.

Vilma G.'s picture

Vilma Giniotas

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 8, 10

Esu baigusi Vilniaus valstybinį universitetą, ekonomikos fakultetą. Prieš 16 metų atvykau į Ameriką tik paviešėti pas draugus, bet sutikau savo būsimą lietuvį vyrą ir čia sukūriau šeimą. Kartu auginame du sūnus. Nors pagal profesiją esu ne mokytoja, bet dirbti su vaikais labai patinka.Šiuo metu taip pat siekiu magistro laipsnio Gordon kolegijoje. Bostono Lituanistinėje mokykloje dirbu ketvirtus metus, mokau lietuvių kalbos 8 ir 10 klasėje.  

Ruta G.'s picture

Rūta Gudmand

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 5

-

Sonata J.'s picture

Sonata Jakubėnas

Pareigos - Bibliotekinikė
Orinta K.'s picture

Orinta Kalibatienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 3

Aš esu Orinta Kalibatienė ir mokau pradinukus.  1996 m. baigiau Šiaulių pedagoginį institutą ir netrukus atvykau gyventi į Bostoną. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu su pertraukomis nuo 1997 m. Taip pat jau daug metų dirbų medicinos administravimo srityje ir šiuo metu esu klinikinio proceso tobulinimo programos koordinatorė Partners Healthcare, Inc. 

Mokyti vaikus man labai patinka - jeigu gyvenčiau Lietuvoje, tikrai dirbčiau mokytoja.  Darbas mokykloje šeštadieniais yra mano mėgstamiausias: stengiuosi, kad vaikai noriai ateitų į mano klasę, kad kiekvieną kartą mes užsiimtume kuo nors naujo ir įdomaus, ir kad visiems būtų smagu.  Dar labai mėgstu gamtą, geras knygas ir muziką, taip pat patinka su savo šeima stovyklauti "Neringos” stovykloje.

Ramune K.'s picture

Ramunė Keegan

Pareigos - Mokytoja, Direktorės pavaduotoja
Klasė - 1

Mano vardas Ramunė Keegan. Esu gimus ir užaugus Lietuvoj, kur ir baigiau Vilniaus Universiteto Komunikacijos Fakultetą. Džiaugiuosi galėdama būti ne tik Bostono Lituanistinės mokyklos, bet ir bendruomenės dalimi. Auginu dvi dukras, kurios taip pat lanko šią mokyklą. Man labai patinka mokinti pirmokus, nes jie tokie mieli ir nuoširdūs, man labai įdomu stebėti jų asmenybes, bei klausyti jų apmąstymų.

Rita L.'s picture

Rita Lapšienė

Pareigos - Direktorės pavaduotoja
Klasė -

Gimiau Lietuvoje, mažame miestelyje Pasvalyje, kur baigiau Petro Vileišio gimanziją. Miniu gimanziją, nes ten tvyrojusi lietuviškumo dvasia buvo priežastis, kodėl įstojau į Vilniaus Universitetą studijuoti lietuvių kalbos ir literatūros ( kalbos specializacija). Baigusi dirbau leidyklose, rašiau į kultūrinius laikraščius ir žurnalus. MA gyvenu nuo 2000 metų. Ištekėjau už Algio Lapšio, kuris čia užaugo. Auginame sūnų Aleksą Rytį. Paaugus sūnui, atvežiau jį į BLM ir pamažu įsitraukiau į lietuvybės reikalus: buvau Švietimo Tarybos narė, redagavau internetinį žurnalą vaikams “Eglutė”, mokytojavau BLM. Antri metai dirbu BLM administracijoje - esu direktorės pavaduotoja. Lietuvybės išlaikymas išeivijoje - man labai svarbus pilietiškai ir asmeniškai.  Dirbant Coldwell Banker nekilnojamo turto agentūroje, kuri visada finansiškai remia įvairias organizacijas, man kilo mintis pačiai pradėti panašią iniciatyvą. Nutariau skirti BLM mokyklai  $500, jeigu mano klientas yra iš mokyklos bendruomenės, perkant ar parduodant nekilnojamą turtą. Buvo džiugu sužinoti, kad Kazickų Fondas padvigubins mano labdarą. Nuo kiekvieno įvykusio sandorio - $1000! 

Martynas L.'s picture

Martynas Limantas

Pareigos - Mokytojas
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - Suaugusių A / Adult A

Gimiau Lietuvoje, Klaipėdoje. Amerikoje gyvenu jau dvidešimt metų, čia esu baigęs inžinerijos bakalaurą (Wentworth Institute of Technology, Boston, MA), bei pedagogikos magistrą, TESOL (Mercy College, Dobbs Ferry, NY).

Turėdamas patirties su tuo ką reiškia atsidurti aplinkoje ir nemoketi kalbos, nusprendžiau pasirinkti ESL mokytojo profesiją. Kalba žmogui atveria daug įvairių kelių ir perspektyvų. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu pirmus metus. Linkiu visiems gerų mokslo metų!

Danute M.'s picture

Danutė Mileikienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvos pažinimas
Klasė - 7A, 7B

Danutė Mileika, profesionali operos dainininkė, dėsto Lietuvos pažinimą. BLM dirba nuo 2015 m.

“Džiaugiuosi turėdama progos pati daugiau įsigilinti į mūsų krašto  istorija, tradicijas. Lietuvos pažinimas yra labai plati tema, kur galima rasti vietos viskam, tame tarpe ir muzikai. Su malonumu ruošiuosi pamokoms.  Niekad nemaniau, kad  savo darže auginsiu linus, kad galėčiau vaikams geriau paaiškinti  iš kur  atsiranda lino drobės ir kas yra spaliai. Tikiuosi, kad nors mažytę dalelę to entuziazmo ir noro giliau pažinti Lietuvą  sugebėsiu perduoti savo mokiniams.“

Danutė Mileika yra baigusi operos daininkės studijas Lietuvos Muzikos ir Teatro akademijoje Vilniuje. Atvykusi į Bostoną toliau tęsė daininikės karjerą, yra atlikusi eilę  pagrindiniu vaidmenų (  Ulrika “Kaukių Baliuje“  Amneris,  “Aidoje“, Adalgiza “Normoje“, Raganą “Jonuke ir  Gretutėje“ ir kitų. Jos oratoriniame repertuare yra aliktos mezzosoprano solinės partijos iš Verdi “Requiem“, Pergolesi “Stabat Mater“, Rossini “Stabat Mater“, Mozzart “Requiem “ ir kitos.

Šalia dainininkės ir mokytojos pareigų  Danutė su malonumu užsiima juvelyrika ir daržininkyste.

 

Gaila N.'s picture

Gaila Narkeviciene

Pareigos - Direktorė, mokytoja
Klasė -

Esu lituanistė, kalbininkė (baigiau lituanistiką Vilniaus universitete 1992 m.). Lietuvių kalbos mokau visą gyvenimą. Vilniaus universitete dirbau Lituanistinių studijų katedroje, dėsčiau lietuvių kalbą svetimkalbiams, Somervillio Kalbų Institute, Bostono Kalbų Institute. Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2000 m., jai vadovauju nuo 2011 m. 1993 m. parengiau vadovėlį svetimkalbiams ("Kalbėkime lietuviškai", Vilnius, kartu su Loreta Vilkiene), 2013 m. pasirodė mano sudarytas žodynas "Lithuanian-English/English-Lithuanian Practical dictionary", NY, NY).  Drauge su Rita Mikelionyte parengiau Lietuvių kalbos ugdymo programų seriją (nuo 1 iki 10 kl.)  JAV lituanistinėms mokykloms. Parengtos ir keturios mokymo priemonės "Kalbos žingsniai" (4 dalys) pagal šias programas. Šiuo metu bendradarbiauju su Marylando universiteto Taikomosios lingvistikos skyriumi, rengiu vadovėlį penktai klasei.

Daiva N.'s picture

Daiva Navickienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - 4

Kai šeima atsikraustė į MA iš Čikagos, pradėjau mokinti BLM darželio klasę. Vėliau perėmiau direktorės pareigas, kurias atlikau 17 metų. Dirbdama direktorė, lankiau papildomus kursus ir įsigijau MA mokytojo sertifikatą su teise mokinti biologiją gimnazijoje  JAV mokyklose dirbu daugiau nei 25 metus. Dėstau matematiką, tiksliuosius mokslus, kompiuterines technologijas. Dabar dirbu Canton St. John pradinėje mokykloje.  Buvau grįžus į BLM pravesti dainavimą, tautinius šokius.  Laukiu dirbti su šaunia 4-ta klase!

Irena S.'s picture

Irena Šebedienė

Pareigos - Mokytoja
Klasė - Suaugusių B / Adult B

Gimiau Lietuvoje, užaugau Vilniuje.  Esu kalbininkė.  Baigiau Vilniaus Universiteto filologijos fakultetą anglų kalbos ir literatūros specialybę.  Bostone gyvenu nuo 1989 metų.  Nemažai metų dirbau Houghton Mifflin knygų leidykloje, Massachusetts Institute of Technology, Gillette ir Procter & Gamble kompanijoje, tačiau laisvu nuo pagrindinio darbo metu taip pat dirbau vertėja ir mokiau suaugusius lietuvių kalbos.  Bendradarbiavau su Pimsleur kalbų mokymo kompanija ir esu paruošusi pradinį lietuvių kalbos audio kursą.

Atvykusi į JAV, iš karto įsijungiau į Bostono lietuvių bendruomenės veiklą, dalyvavau folkloriniuose ansambliuose.  Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu 14 metų.  Suaugusius Bostono apylinkėse mokau jau virš 20 metų.  Mokyti suaugusius man yra labai artima širdžiai, nes mokydama juos lietuvių kalbos, galiu perteikti ne tik savo gimtosios kalbos profesines žinias, bet ir supažindinti besimokančius su lietuvių kultūra bei šios dienos aktualijomis, pamokyti folklorinių dainų ir šokių.

Auginu tris vaikus: sūnų, kuris jau baigė Bostono lituanistinę mokyklą ir dirba mokytojų padėjėju ir dvi dukreles dvynes, kurios šiuo metu lanko šios mokyklos šeštą klasę. 

Egle S.'s picture

Eglė Šležienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Tautinių šokių mokytoja
Klasė - 1, 2, 3, 4, 5, 7A, 7B, 8, 10

Bostono lituanistinėje mokykloje dirbu nuo 2005-ųjų metų. Keletą metų mokinau vyresnes klases, o dabar mokinu tautinių šokių. Gimiau ir užaugau Vilniuje. 2001 metais baigiau Vilniaus universitetą ir gavau anglų filologijos bakalauro laipsnį, o 2005 metais įgijau pradinio mokymo magistro laipsnį University of Massachusetts Boston. Nuo 2010-ųjų metų dirbu anglų kalbos mokytoja. Mokinu tarptautinius universiteto studentus ir suaugusius imigrantus anglų kalbos kaip antrosios kalbos. Labai myliu šį darbą ir džiaugiuosi, kad galiu savo žinias ir patirtį pritaikyti ir Bostono lituanistinėje mokykloje.  

Džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti Bostono lietuvių bendruomenėje. Šoku Bostono tautinių šokių ansamblyje "Sambūris". Su vyru Andriumi auginame dvi dukras, Sofiją ir Ameliją, kurios taip lanko Bostono lietuvišką mokyklą.

Norma S.'s picture

Norma Šnipienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - 2 klasė
Klasė - 2

Aš esu buvusi mokytoja. Daugiau nei 40 metų dėsčiau biologiją, chemiją ir gamtos mokslus  vidurinėse ir aukštesnėse valstybinėse mokyklose. Vakarais ir vasaros metu, valstybinėse bei privačiose įstaigose aš mokiau suaugusius anglų kalbos (ELL).

Renata B.'s picture

Renata Švedaitė - Bazikienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Istorija
Klasė - 8, 10

Aš esu Renata Švedaitė - Bazikienė. Sėkmingai užbaigiau mokyklą Vilniuje ir įstojau į Vilniaus Universitetą. Smagiai studijavau Istorijos Fakultete dvejus metus ir tikrai planavau užbaigti.... bet likimas iškrėtė pokštą, ir aš visai netikėtai atsiradau Bostone. Teko užbaigti studijas šiame Atlanto krašte. Tik čia atskridusi, aš iš karto įsijungiau į lietuvių bendruomenes veiklą. Jau ketverius metus kartu su Bostono lituanistinės mokyklos mokiniais stengiuosi pasidalinti lietuvių kalbos, istorijos ir kultūros žiniomis. Linkiu visiems įdomių mokslo metų.

Aukse U.'s picture

Auksė Ūsaitė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Lietuvių kalba
Klasė - 7A, 7B

Mano vardas Auksė Ūsaitė. Bostono Lituanistinėje Mokykloje dirbu jau penktus metus. Turiu du vaikus, kurie taip pat lanko šią mokyklą. Esu gimusi ir augusi Lietuvoje, o į JAV „imigravau“ prieš beveik penkiolika metų. Dirbu su JAV imigracine teise, o laisvalaikiu labai patinka šokti lietuvių liaudės šokius ir skaityti.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje turiu puikią galimybę perduoti savo lietuvių kalbos žinias ir meilę Lietuvai mažiesiems Amerikos lietuviukams.

 

Dana V.'s picture

Dana Vainauskienė

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Etnokultūra, Pipirų ratelis
Klasė - Pipirų ratelis

Vilniaus Universitete baigiau lituanistiką, dalyvavau VU "Ramuvos" klube, tad teko daug dainuoti, šokti, dalyvauti etnokultūrinio paveldo ekspedicijose.
BLM mokytojauju nuo 2008 metų. Kelerius metus buvau Švietimo Tarybos narė, pagelbėjau šv. Petro bažnyčioje rengiant Sutvirtinimo klasę, daug metų važiavau į "Neringos" stovyklą, kurioje nuo 2012 m. pradžios einu vedėjos pavaduotojos pareigas.
BLM dirbau klasės mokytoja, šiuo metu vedu etnokultūros pamokas, mokinu lietuvių liaudies žaidimų. 
Šiais mokslo metais taip pat norėčiau veiklą praplėsti suburiant "Pipirų ratelį".
Tad visus dar labai mažus studentus ir jų tėvelius kviečiame burtis į "Pipirų ratelį". Tikrai bus visiems smagu...

Miglė Z.'s picture

Miglė Žaliukaitė - Limantas

Pareigos - Mokytoja
Mokomas dalykas - Dainavimas
Klasė - Lopšelis / Preschool, Darželis / Kindergarten, 1, 2, 3, 4, 10

Gimusi Lietuvoje, meco sopranas Miglė Žaliukaitė pradėjo mokintis muzikos būdama šešerių, muzikos mokykloje Liepaitės. Ji studijavo su garsiąją meco sopranu Birute Almonaityte. Nuo 2012m. iki 2013m. Miglė baigė profesionalaus sertifikato studijas New England koncervatorijoje Bostone, Masačiusetso valstijoje. Nuo 2013m. Miglė tęsė savo studijas su meco sopranu Katherine Ciesinski Eastmano muzikos mokykloje Ročesteryje, Niujorko valstijoje. Panelė Žaliukaitė debiutavo ant Carnegie scenos 2014m. su Ročesterio Filharmoniniu orkestru. Jos tarptautinis debiutas buvo 2015m. Halifax mieste, Kanadoje dainuojant Madam De La Haltiere ir Karaliaus roles operoje Cendrillon, sukurtoje J.Massenet kartu su Halifakso operos ferstivaliu. Miglė dainavo Principessa(Suor Angelica, G.Puccini) ir Contessa(Messe Mariano, U.Giordani) roles su Eastman operos teatru 2016m. žiemą. Miglė taip pat organizuoja ir dalyvauja daugelyje koncertų bei paramos rečitalių Ročesteryje ir Lietuvoje. 2016m. vasarą ji dainavo su Čikagos vasaros operos kompanija atlikdama Florence Pike(Albert Herring, B.Britten) rolę,bei su Pitsburgo operos kompanija dainuodama Carlottos (Die Schweigsame Frau, R.Strauss) ir Sextus(Julius Cezaris, G.F.Handel) roles. 2016m. žiemą panelė Žaliukaitė dainavo Kalėdiniuose koncertuose Panėvežyje ir Alytuje.

BLM dirbs metus dainavimo mokytoja nuo 2017 m.