Registracija (Registration)

Bostono lituanistinės mokyklos 2019-2020 m. registracija

Registracijos detalės

Šeima pildo vieną formą.

 • Registracija vykdoma internetu, dviem žingsniais:
  • Užpildykite informaciją apie jūsų šeimą šioje formoje
  • Sumokėkite $55 registracijos mokestį kitame puslapyje
 • Registracijos mokestis negrąžinamas ir neatskaičiuojamas iš bendros mokslapinigių sumos.
 • Pilną mokslapinigių sumą reikia sumokėti iki pirmos mokslo dienos (sumos ir informacija apie mokėjimo būdus žemiau).
 • Prašome nebenaudoti „Donate“ mygtuko mokslapinigių ir registracijos mokesčių mokėjimui. Informacija kaip sumokėti - apačioje.

Formos pasirašymui

Asmeninė medicininė informacija negali būti renkama ir saugoma mūsų tinklapyje, todėl šias formas prašome atsisiųsti ir užpildyti kompiuteryje (ne ranka):

Informacija apie vaiką
Mokykla ketina įsigyti marškinėlius su mokyklos logotipu kiekvienam mokiniui. Prašome nurodyti jūsų vaiko marškinėlių dydį:
Informacija apie II-ą vaiką
Mokykla ketina įsigyti marškinėlius su mokyklos logotipu kiekvienam mokiniui. Prašome nurodyti jūsų vaiko marškinėlių dydį:
Informacija apie III-cią vaiką
Mokykla ketina įsigyti marškinėlius su mokyklos logotipu kiekvienam mokiniui. Prašome nurodyti jūsų vaiko marškinėlių dydį:
Info about the 4th Child
The School is planning to order tees with the school logo for every student. Please indicate your child’s T-shirt size below:
Mama
Mamos adresas
Tėvas
Tėvo adresas
Mokestis

Pilną mokslapinigių sumą reikia sumokėti iki pirmos mokslo dienos.
Nesumokėjusiems mokslapinigių, po rugsėjo 30 d. bus pridedami $100 delspinigiai.
Mokslapinigius galite sumokėti vienu iš šių būdų:

 • Siųsti čekį adresu: Boston Lithuanian School, c/o Kristina Coleman, 19 Webb
  pl., Mansfield, MA 02048
 • Įteikti čekį asmeniškai mokyklos iždininkei Kristina Coleman.
 • Elektroniniu būdu (taikomas papildomas 3% Paypal mokestis)
 • Prašome nebenaudoti „Donate“ mygtuko mokslapinigiams mokėti internetu.
 • Finansinė parama
  BLM laikosi nuostatos, kad šeimos finansinės problemos negali būti kliūtimi lietuvių kilmės vaikui nelankyti mokyklos. Prašome kreiptis (eletroniniu paštu arba žodžiu) į mokyklos direktorę dėl Finansinės paramos prašymo formos. Ją reikia pateikti kartu su registracijos forma.

$
Auka 100% atskaičiuojama nuo IRS mokesčių
Tėvų budėjimas
Kiekviena šeima prisideda prie budėjimo šeštadieniais pagal nustatytą grafiką, užsiregistruoti galėsite mokslo metų pradžioje per “Sign up Genius” (informacija bus atsiųsta).
Elektroninis parašas

Įrašydami savo vardą ir pavardę į žemiau esančius laukelius, Jūs elektroniškai pasirašote šią registracijos formą.

Paspaudę „ Siusti”, kitame puslapyje prašome sumokėti $55 registracijos mokestį.
Registracija nebus baigta, kol negausime registracijos mokesčio.
Nepamirškite pridėti pasirašytą medicininę formą ir leidimo formą (consent form). Visas reikalingas formas prašome pristatyti administracijai pirmą mokslo metų dieną.

Jei turite klausimų dėl registracijos ar tėvų budėjimo, kreipkitės į Direktorės pavaduotoją Ritą Lapšienę - ritalapsys@blsm.org