Registracija (Registration)

Bostono lituanistinės mokyklos 2019-2020 m. registracija

Šeima pildo vieną formą.

 • Registracija vykdoma internetu, dviem žingsniais:
  • Užpildykite informaciją apie jūsų šeimą šioje formoje
  • Sumokėkite $55 registracijos mokestį kitame puslapyje
 • Registracijos mokestis negrąžinamas ir neatskaičiuojamas iš bendros mokslapinigių sumos.
 • Pilną mokslapinigių sumą reikia sumokėti iki pirmos mokslo dienos (sumos ir informacija apie mokėjimo būdus žemiau).
 • Prašome nebenaudoti „Donate“ mygtuko mokslapinigių ir registracijos mokesčių mokėjimui.

Formos pasirašymui

Asmeninė medicininė informacija negali būti renkama ir saugoma mūsų tinklapyje, todėl šias formas prašome atsisiųsti ir užpildyti kompiuteryje (ne ranka):

Informacija apie vaiką
Mokykla ketina įsigyti marškinėlius su mokyklos logotipu kiekvienam mokiniui. Prašome nurodyti jūsų vaiko marškinėlių dydį:
Informacija apie II-ą vaiką
Mokykla ketina įsigyti marškinėlius su mokyklos logotipu kiekvienam mokiniui. Prašome nurodyti jūsų vaiko marškinėlių dydį:
Informacija apie III-čią vaiką
Mokykla ketina įsigyti marškinėlius su mokyklos logotipu kiekvienam mokiniui. Prašome nurodyti jūsų vaiko marškinėlių dydį:
Informacija apie IV-tą vaiką
The School is planning to order tees with the school logo for every student. Please indicate your child’s T-shirt size below:
Mama/Tėtis 1
Adresas
Mama/Tėtis 2
Adresas
Mokestis

Pilną mokslapinigių sumą reikia sumokėti iki pirmos mokslo dienos.
Nesumokėjusiems mokslapinigių, po rugsėjo 30 d. bus pridedami $100 delspinigiai.
Mokslapinigius galite sumokėti vienu iš šių būdų:

 • Siųsti čekį adresu: Boston Lithuanian School, c/o Kristina Coleman, 19 Webb
  pl., Mansfield, MA 02048
 • Įteikti čekį asmeniškai mokyklos iždininkei Kristina Coleman.
 • Elektroniniu būdu (taikomas papildomas 3% Paypal mokestis) - nuoroda į mokėjimų puslapį rasite registracijos pabaigoje, taipogi blsm.org pagrindiniame puslapyje.
 • Prašome nebenaudoti „Donate“ mygtuko mokslapinigiams mokėti internetu.

Finansinė parama
BLM laikosi nuostatos, kad šeimos finansinės problemos negali būti kliūtimi lietuvių kilmės vaikui nelankyti mokyklos. Prašome kreiptis (eletroniniu paštu arba žodžiu) į mokyklos direktorę dėl Finansinės paramos prašymo formos. Ją reikia pateikti kartu su registracijos forma.

Aukos

Aukos 100% atskaičiuojamos nuo IRS mokesčių.

Noriu paremti:

$
$
$
Tėvų budėjimas
Kiekviena šeima privalo budėti pasirinktais šeštadieniais pagal mokyklos kalendorių. Užsiregistruoti galėsite mokslo metų pradžioje. Detali informacija apie budejima bus atsiusta vėliau. Jei turite klausimų apie tėvų budėjimą, kreipkitės į Direktorės pavaduotoją Ramunę Keegan rzukauskaite@yahoo.com
Elektroninis parašas

Įrašydami savo vardą ir pavardę į žemiau esančius laukelius, Jūs elektroniškai pasirašote šią registracijos formą bei patvirtinate, kad susipažinote su BLM taisyklėmis.

Paspaudę „Siųsti” mygtuką, kitame puslapyje prašome sumokėti $55 registracijos mokestį.
Registracija nebus baigta, kol negausime registracijos mokesčio.
Nepamirškite pridėti pasirašytą medicininę formą ir leidimo formą (consent form). Visas reikalingas formas prašome pristatyti administracijai pirmą mokslo metų dieną.

JJei turite klausimų dėl registracijos, kreipkitės į Giedrių Švenčionį – sventasg@gmail.com