Padėkos dienos paradas 2021 m. lapkričio 20 d. Plymouth

Lapkričio 20, įvyko Padėkos dienos paradas (America’s Hometown Thanksgiving Parade) Plimute (Plymouth, MA). Šiais metais paradas buvo skirtas imigrantams kurie atvyko į Ameriką ir vadinosi „Coming to America.” Iš viso dalyvavo virš 20 groupių kurių tarpe buvo ir atstovai iš Bostono Lituanistinės Mokyklos bei Lietuvių bendruomenės. 

            Mokiniai ir tėveliai iš mokyklos buvo pasipuošę tautiniais rūbais, nešini Lietuvos vėliavas. Jie žingsniav, gatve, o daug žiūrovų juos sveikino, mojavo ir “davė penkis”. Visą paradą filmavo televizija ir buvo didelis ekranas kuris rodė dalyvius, kol jie ėjo. Visų buvo labai gera nuotaika. Daug žiūrovų apsidžiaugė, kai pamatė Lietuvos vėliavas, nes ir jie kilę iš Lietuvos. 

            Be lietuvių buvo daug kitokių kultūrų: Vietnamo, Indijos, Graikijos.... Jie irgi buvo apsirengę tautiniais rūbais, šoko, nešėsi savo šalių vėliavas. Buvo labai įdomu pamatyti kaip atrodo jų rūbai. Labai buvo smagu pamatyti ir kitus Lietuvius, kurie buvo minioje, pamatyti, kokia įvairi ir marga yra Amerika. Nuostabi patirtis!

 

Ūla Rinkevičiūtė

Bostono Lituanistinės Mokyklos 8 kl. mokinė

PADEKOS DIENOS DVASIA - BOSTONO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NARIAI IR Bostono lituanistinė mokykla / Boston Lithuanian School
dalyvauja Plymouth parade, garsindami Lietuvos vardą ir mokyklą.