Pirma mokslo metų diena - 2020 m. spalio 7

Sveikina LR Generalinis Konsulas Niujorke Vaclovas Šalkauskas ir dainų autorius, atlikėjas, visuomenės veikėjas Jurgis Didžiulis.