Paskutinė mokslo metų diena, 2020 m. gegužės 16.

Šiandien Bostono lituanistinė mokykla sėkmingai pabaigė šiuos iššūkių pilnus metus. Prie paskutiniojo mokyklos virtualaus susirinkimo prisijungė tiek daug šeimų, kad netilpome į keturis kompiuterio ekrano puslapius! Drauge sugiedoję Tautišką giesmę, pasidžiaugėme mokytojais, tėveliais ir ypač mūsų visais mokiniais: pipiriukais, suaugusiais , nuotoliniu būdu besimokančiais ir, žinoma - pagrindinių klasių mokiniais. Virtualiai mūsų mokykla dirbo 8 savaites ir buvo pravestos net 120 pamokų per ZOOM. Mokytojai dalyvavo šešiuose susirinkimuose! Mokytojos Daivos Navickienės sukurtas video apjungė atsiųstus mini filmukus ir nuotraukas, kuriuo dalinamės dar kartą. AČIŪ, KAD ESATE SU MUMIS! Sveikos Jums vasaros!