Pirmas Pipirų ratelio susitikimas 2018m.rugsėjo 22 d.

Danos Vainauskienės nuotraukos