Apie mus rašo "Draugas"

Rugsėjo 16 d. Bostono lituanistinė mokykla (BLM) sukvietė mokytojus ir mokinius į Mokslo metų atidarymo šventę. Skambėjo Lietuvos ir mokyklos himnai bei daug šventinių sveikinimų. Vaikai susipažino su mokytojais ir laikėsi lietuviško papročio – pirmąją dieną mokytojams padovanoti gė- lytę. Mokyklos direktorė Gaila Narkevičienė mokslo metų pradžios proga apie šventę, naujų mokslo metų lūkesčius, mokslo programas ir lituanistinių mokyklų svarbą kalbina mokyklos mokytojus.