Dr. Vyginto Gončio paskaita apie ekonofiziką, 1/17/2015