Įkurta 1949-ais metais

Šokiai

Kviečiame prisijungti prie Bostono lituanistinės mokyklos vaikų šokių grupės "Sambūrėlis"!
Kviečiami K - 5 klasių vaikai. Repeticijos vyks šeštadieniais po pamokų Bostono lituanistinėje mokykloje.
Ateinančių repeticijų datos: 10/21, 11/4, 11/18, 12/2
Prašome užsiregistruoti čia: https://tinyurl.com/26fvw5pv