Įkurta 1949-ais metais

DĖKOJAME

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Fondui ir JAV LB Švietimo Tarybai už 8000 dolerių paramą mokyklai! Ačiū visiems, mus palaikantiems ir aukojantiems!