Pirmasis lietuvių kalbos lygio egzaminas 2016 m. balandžio 16 d.

Pirmasis Lietuvių kalbos lygių testas jaunimui įvyko! Bostono lituanistinėje mokykloje jį laikė net 26 kandidatai, o egzaminavo šešios egzaminuotojo pažymėjimą sausio mėnesį gavusios mokytojos. Nekantriai lauksime rezultatų ir kalbos lygio pažymėjimų iš Vilniaus universiteto lituanistinių studijų katedros!
Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie šio egzamino kūrimo, administravimo ir rėmimo! Ačiū Lietuvos Respublikos Generaliniam konsului Niujorke Juliui Pranevičiui už šiltą bei įkvepiančią sveikinimo kalbą, JAV Naujosios Anglijos apygardos pirmininkei Dr. Reginai Balčaitienei bei Bostono LB valdybos pirmininkei Rimai Girniuvienei už draugišką palaikymą, o svarbiausia mūsų pirmosioms kregždėms - egzamino kandidatams už drąsą ir meilę lietuvių kalbai! 
Asmenukė su Lietuvos Respublikos Generaliniu konsulu Niujorke Juliumi Pranevičiiumi bei JAV LB Naujosios Anglijos apygardos pirmininkei Dr. Reginai Balčaitienei už nuotraukas