Naujienos

Sausio 20, 2018
15 mokslo metų diena
 • Visuotinis tėvų susirinkimas 9:30 - 10:30; kalbėsime apie akademinius reikalus, lankomumą, artėjančius renginius, ko laukti iš antrojo pusmečio; renkamės pirmo aukšto klasėje;
 • Mokytojų susirinkimas per pertrauką, aptarsime artėjančius renginius, konkursus bei personalo klausimus.
Papildomos pamokos:
Dainavimas su mokytoja Migle: 9:15 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45-10-15 - 6 a, 6b 0:15-10:45 - lop, dar 11:30:-12:00-1, 2 12:00-12:30-3, 4
Skelbimai:
 • Renkame Box Tops, pavasarį už surinktas lėšas bus ledų vaišės visiems mokiniams;
 • Pasižymėkite datą - Lietuvių kalbos lygio egzaminas mokiniams ir norintiems suaugusiems įvyks 2018 m. kovo 17 d., registracija bus paskelbta papildomai;
 • Lietuvos šimtmečio minėjimas mokykloje įvyks vasario 17 d., bus daugiau indormacijos;
 • Lietuvos šimtmečio minėjimas Klube - vasario 24 d. (indormacija prisegta);
 • Užgavėnės ir blynų balius - vasario 10 d. 
Biblioteka:
Neveikia
Dėkojame!:
Mokyklos praktikantei Gailei Budvytytei už gražiai parengtą Sausio 13-osios minėjimo programą! Gintarui Sekmokui už gražiai Lopšelio bei Pipirų ratelio video, ačiū, apsilankykite: https://www.facebook.com/Bostono-lituanistin%C4%97-mokykla-Boston-Lithuanian-School-548776651800269/
Budintys:
<p><br /> 1/20/2018&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Tadas Stukas, Laura Ziukaite, Andris Veidis<br /> &nbsp;1/27/2018&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Kim Markuns, Brian Kirk, Steven Gudman<br /> &nbsp;2/03/2018&nbsp;-&nbsp;Gintaras Sekmokas, Andris Veidis, Maya Zaprauskis, Daiva Braunfelds, Nida Purins<br /> &nbsp;2/10/2018&nbsp;-&nbsp;Laima Nauckunaite, Egidijus Kairys, Ligita Gavelis, Raminta Laginauskaite, Steven Gudman</p>
Sausio 11, 2018
14 mokslo metų diena
 • Minime Lietuvos laisvės gynėjų dieną, apsivilkite mėlynais neužmirštuolių spalvos drabužiais!
 • Visą savaitgalį Bostono lituanistinėje mokykloje vėl vyksta ketvirtasis lietuvių kalbos testuotojų seminaras, kuriame dalyvauja 27 mokytojai iš įvairių JAV mokyklų ir 2  prelegentės iš Lietuvos.  

Papildomos pamokos:
su mokyklos praktikante Gaile pirmame aukšte: 9:15-9:45 - 9, 10 kl. Trumpas pristatymas. Mini diskusija tema "Kas yra laisvė?" 9:45-10:15 - 6a, 6b, 7 Sausio 13-osios pristatymas. Kuo ši diena svarbi Lietuvai, pasauliui, mums? 10:15-10:45 - 3, 4 kl. 11:30-12.00 - 1, 2 kl. 12:45 - neužmirštuolių pieva
Skelbimai:
 • Vis dar teberenkame BOX TOPS, atidokite p. Ritai Lapšienei
 • Kitą savaitę - visuotinis tėvų susirinkimas 9:30 - 10:30.
Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
Nuoširdžiai dėkojame Sandrai ir Almintui Povilaičiams bei Kerstin ir Apolinarui Sinkevičiams už dosnias aukas mokyklai! Labai ačiū!
Budintys:
<p><br /> 1/13/2018&nbsp;-&nbsp;Rasa Auskalnyte, Skirmante Virball, Tadas Stukas, Raminta Laginauskaite<br /> &nbsp;/20/2018&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Tadas Stukas, Laura Ziukaite, Andris Veidis<br /> &nbsp;</p>
Sausio 04, 2018
Trylikta mokslo metų diena
 • Su Naujaisiais metais Jus visus! Tebūnie jie gražūs, sveiki ir laimingi!
 • Mokytojų susirinkimas per pertrauką.
Papildomos pamokos:
Etnokultūra su p. Dana
Skelbimai:
 • Vis dar teberenkame BOX TOPS, atidokite p. Ritai Lapšienei
 • Kitą šeštadienienį minėsime Lietuvos gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, kviečiame vilkėti mėlynus drabužius, nežmirštuolių spalvos. 
 • Kitą savaitgalį (penktadienį, šeštadienį, sekmadienį) Bostono lituanistinėje mokykloje vėl vyks ketvirtasis lietuvių kalbos testuotojų seminaras, kuriame dalyvaus 29 mokytojai iš įvairių JAV mokyklų ir 2  prelegentės iš Lietuvos.

 

 

Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
BLM gavo 440 dol. paramos čekį iš Kazickų Šeimos Fondo už akciją "Celtics 2017", nuoširdžiai dėkojame!
Budintys:
<p>1/06/2018&nbsp;-&nbsp;Tadas Stukas, Giedrius Svencionis, Laura Ziukaite, Jurgita Baltaduonis, Kristina Nassif<br /> 1/13/2018&nbsp;-&nbsp;Rasa Auskalnyte, Skirmante Virball, Tadas Stukas, Raminta Laginauskaite<br /> 1/20/2018&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Tadas Stukas, Laura Ziukaite, Andris Veidis<br /> &nbsp;</p>
Gruodžio 08, 2017
Dvyliktoji mokslo metų diena

Pietums galite užsisakyti picos: pizzablsm@gmail.com, susimokėkite dienos pradžioje. 

Papildomos pamokos:
Eglutės Repeticija po pietų pertraukos (iki pietų nerepetuosime). Mokytoja Miglė primena, kad solo atlikėjai ateitų pasiruošę ir atsineštų instrumentus! Pasikartokite baigiamosios dainos žodžius.
Skelbimai:

Nepamirškite grąžinti Kalėdinės loterijos šaknelių! AČIŪ!

Kitą savaitę - repeticija Klube 9:30 - 12:00. Lopšelis ir darželis - 10:30 - 11:30.  Budi - visi mokytojai.

Biblioteka:
Neveikia
Dėkojame!:
Nuoširdžiai dėkojame Tėvų komitetui ir visiems tėveliams, prisidėjusiems prie puikių mokytojų pietų! Buvo skanu ir labai malonu sulaukti tokio dėmesio!
Budintys:
<p>12/09/2017&nbsp;-&nbsp;Rasa Auskalnyte, Skirmante Virball, Laura Emerhi, Frank Perot ( vietoje Giedriaus Svencionio)</p> <p>12/17/2017&nbsp;-&nbsp;Lina Kalonkin, Kim Markuns, Maya Zaprauskis, Daiva Braunfelds</p>
Lapkričio 18, 2017
devintoji mokslo metų diena

Gimnazistų ekskursija į Harvardą

Papildomos pamokos:
Pasiruošimas Eglutei su Migle: 9:15-9:45 - 7 kl. 9:45 - 10:15 6a 6b 10:15 - 10:45 - lop. dar 11:30 - 12: 00 - 1, 2 klases 12: 00 - 12:20 - 3 klase 12:20 BENDRA REPETICIJA
Skelbimai:

Kitą savaitgalį pamokų nebus - PADĖKOS DIENA

Biblioteka:
Veikia
Budintys:
<p>11/18/2017&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Rasa Auskalnyte, Diana Juodaitis, Rasa Gutauskas, Nida Purins</p>
Lapkričio 11, 2017
Aštuntoji mokslo metų diena
 • Mokytojų susirinkimas per pertrauką.
 • Be patyčių - "No bullying" užsiėmimai su Daiva Navickiene.
Papildomos pamokos:
Dainavimas - pasiruošimas Eglutei su mokytoja Migle: 9:15 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45-10-15 - 6 a, 6b 10:15-10:45 - lop, dar 1:45:-12:15-1, 2 12:15-12:45-3, 4
Skelbimai:
 • Užsisakiusiems picą - labai prašome susimokėti iš ryto, kreipkitės į Jane Williams. 
 • Toliau renkame BOX TOPS (Rita Lapšienė).Toliau renkame BOX TOPS (Rita Lapšienė).
 • Kitą savaitgalį - gimnazistų ekskursija į Harvardą. Labai prašome pranešti mokytojai Renatai Bazikienei, kas ketina dalyvauti ir grąžinti ekskursijos lapelius bei mokestį. 

Biblioteka:
Veikia
Budintys:
<p><br /> &nbsp;11/11/2017&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Tadas Dilba, Kristina Nassif, Lina Kalonkin, Maya Zaprauskis<br /> &nbsp;11/18/2017&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Rasa Auskalnyte, Diana Juodaitis, Rasa Gutauskas, Nida Purins</p>
Lapkričio 04, 2017
Šeštoji mokslo metų diena

Ruošiamės Eglutei, mokinių perklausos, prašome ateiti į salę:

9:15 - Vyja B.Katerina Š,Sofija J.
9:20 Gabrielius Bazikas
9:25 - Aiste B, Lilija P.
9:30 - Emma J, Austeja B, Renata M,Monika N.
9:35-  Gustas .
9:40 - Ula G.
9:45 - Anna S.
9:50 - Nojus G.
9: 55 - Tanas K.
10:00 - Amelija Š.
10:05 - Aidas 
10:10 - Maris V.
10:15- Jonas B.
10:20 - Magnus Ž
10:25 - Rafael P.
10:30 - Tomas 

Papildomos pamokos:
Dainavimas su mokytoja Migle: 11.30 - 12:00 - Gimnazistai, 7 kl.
Skelbimai:

Renkame BOX TOPS, perduokite Ritai Lapšienei. 

Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
Ačiū visiems tėveliams ir mamytėms, atėjusiems pokalbiui prie kavos! Buvo smagu pasidalinti mintimis ir pasiūlymais!
Budintys:
<p><br /> 11/04/2017&nbsp;-&nbsp;Nomeda Girnius, Rasa Gutauskas, Natalija Tribulauskiene, Gintaras Sekmokas<br /> &nbsp;11/11/2017&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Tadas Dilba, Rasa Gutauskas, Lina Kalonkin, Maya Zaprauskis<br /> &nbsp;11/18/2017&nbsp;-&nbsp;Gida Zikas-Bernard, Rasa Auskalnyte, Diana Juodaitis, Rasa Gutauskas, Nida Purins<br /> &nbsp;</p>
Spalio 28, 2017
.Šeštoji mokslo metų diena
 • SKAITYMO MARATONO PABAIGA - NEPAMIRŠKITE atsinešti užpildytų minučių lapų, nugalėtojai bus apdovanojami!
 • Pica visiems, nereikia atsinešti pietų.
 • Kaukių paradas - ateikite vilkėdami kaukes, siūlome būti lietuviškų pasakų herojais! 
 • 9:30 - Direktorė kviečia pokalbiui prie kavos, praneškite, jei ketinate prisijungti.
Papildomos pamokos:
Dainavimas su Migle: 9:15 - 9:45 - 7, 9, 10 9:45-10-15 - 6 a, 6b 10:15-10:45 - 3,4 11:45:-12:15-1, 2 12:15-12:45-lop, dar
Skelbimai:

Toliau renkame BOX TOPS (Rita Lapšienė).

 

Biblioteka:
Neveikia
Budintys:
<p>&nbsp;10/28/2017&nbsp;-&nbsp;Renata Zelenchuk, Cecilia Stuopis, Paul Stuopis, Lina Kalonkin, Jurgita Oliveira, Kristina Nassif</p>
Spalio 21, 2017
penktoji mokslo metų diena
 • Mokytojų susirinkimas per pertrauką.
 • Helovyno kostiumų išpardavimas. Atsineškite senus, panaudotus, nusibodusius ir nusipirkite kitus. Kreipkitės į Ritą Lapšienę. 
Papildomos pamokos:
Dainavimas salėje su mokytoja Migle Žaliukaite - Limantas 9:15 - 9:45 - 9, 10 kl. 9:45 - 10:15 - 7, 6a, 6 b 10:15 - 10:45 -3, 4 kl. 11:30 - 12.00 - 1, 2 kl. 12:00 - 12:30 - Lop., Dar.
Skelbimai:

Putvamo Seselės kviečia drauge paminėti Vėlines, žr. prisegtą pranešimą. 

Biblioteka:
Veikia
Dėkojame!:
Mokytojoms Danutei Mileikienei, Ramutei Balandienei, Miglei Žaliukaitei - limantas už nuostabiai organizuotą ir pravestą Lino šventę!
Budintys:
<p><br /> &nbsp;10/21/2017&nbsp;-&nbsp;Renata Zelenchuk, Inga Urbonaite, Nomeda Girnius, Sigita Bartuseviciene, Jurgita Baltaduonis<br /> &nbsp;10/28/2017&nbsp;-&nbsp;Renata Zelenchuk, Cecilia Stuopis, Paul Stuopis, Lina Kalonkin, Jurgita Oliveira<br /> &nbsp;</p>
Priedai:
Spalio 14, 2017
Ketvirta mokslo metų diena

SKAITOM, SKAITOM, SKAITOM - skaitymo maratonas įpusėjo, nepamirškite užsirašyti minučių! Nugallėtojų laukia prizai!
9:30 - antrasis Pipirų ratelio susibūrimas su p. Dana.
Per pietų pertrauką galima nusipirkti picos pietus, užkandžių ir gėrimų (atskiras laiškas). 

Papildomos pamokos:
Interaktyvios etnokultūros pamokos su p. Danute, p. Migle ir p. Roma salėje - LINO KELIAS, apie lino apdirbimo tradicijas, papročius Lietuvoje. * 9:15 - 10:00 - Gimn., 7 kl. * 10:00 - 10: 45 - 6a, 6b kl. * 11:30 - 12:15 - 3, 4 kl. * 12:15 - 12:45 - 1, 2 kl.
Skelbimai:

Mieli Tėveliai,

Šį šeštadienį, spalio 14 dieną pradėsime pardavinėti picą per pietus mokykloje. Porcija vaikui / suaugusiam kainuos $6, joje – 2 gabaliukai sūrio picos, salotos ir buteliukas vandens. Tai bus pirmasis bandymas, tikimės kad atsiras daug norinčių!

Kadangi tai pirmas kartas, picą prašome užsisakyti iš anksto – atsiukite emeilą pizzablsm@gmail.com su jūsų vaiko(ų)/suaugusio studento vardu ir pavarde. Atsiskaitymas kol kas tik grynais, būtų gerai, kad sumą atsineštumėte be grąžos.

Emeilus prašome siųsti iki ketvirtadienio, spalio 12d vakaro. Iki penktadienio vakaro pranešime ar susirinks pakankamai norinčių.

Maistą pristatys Pat’s Pizza and Catering iš Dorčesterio, daugiau informacijos apie juos čia - http://patspizzaoflowermills.com/.

Visos surinktos lėšos bus skirtos mūsų mokyklai.

Dėkojame visiems iš anksto!

BLM Tėvų komitetas

Biblioteka:
Veikia
Budintys:
<p>&nbsp;10/14/2017&nbsp;-&nbsp;Renata Zelenchuk, Inga Urbonaite, Tadas Dilba, Nomeda Girnius, Sigita Bartuseviciene</p>

Pages